; ;
Gemt

Adm. direktør i LOPBA: Hjælp er ikke en hyldevare

07. september 2021

Adm. direktør for LOBPA Michael Graatang, fortæller om udfordringer under corona, om vigtigheden af det offentlige- private samarbejde samt hvordan den individuelle hjælp i fremtiden vil spille en endnu større rolle. LOBPA er en non-profit interesse- og medlemsorganisation indenfor borgerstyret personlig assistance. Graatang tiltrådte som adm. direktør under corona, og beskriver tiden som både ”lærerig og bøvlet”.

 

Corona, en hård men samtidig meget oplysende tid
Coronatiden var bøvlet fordi der hver dag – og i nogle tilfælde time for time – var ekstra meget at håndtere. Det krævede et ekstra gear i deres organisation, at holde fokus på sikkerheden for meget sårbare borgere, fortæller Michael Graatang. Dog så han også den styrke, der ligger i organiseringen af BPA-hjælpeordningen: Et lille fast team omkring en borger, der selv har bemyndigelse til at justere og tilpasse hjælpen i det daglige. "Der var en utrolig stor loyalitet og handlekraft fra både borger og hjælper i de små fællesskaber,” siger Michael Graatang.

Men tiden var også lærerig og bød på mange overraskelser, blandt andet i form af færre fratrædelser end normalt og meget overraskende – situationen taget i betragtning – relativt lavt sygefravær. Michael Graatang fortæller: ”I forhold til samarbejdet med myndighederne var det min oplevelse, at der skete en udvikling. I starten var borgere med handicap i eget hjem et område, der stod i skyggen af et fokus på hospitaler, plejehjem og institutioner i det hele taget. Vores område faldt mellem flere stole. Men efterhånden som vi fik en tættere dialog – også via brancheforeningen – kom nuancerne på socialområdet til at stå klarere.  Det blev lettere for myndighederne at tænke 360 grader rundt.”

Handicaphjælperne hos LOBPA var særdeles ansvarsfulde i deres tilgang. ”Ansvarsfølelsen og samfundssindet hos vores godt 1.500 handicaphjælpere var fantastisk at opleve. Det var ikke nødvendigt at appellere. Man stillede frivilligt op og gjorde det der skulle gøres, også når det handlede om at blive på vagten en dag mere for at undgå at bringe borgeren i risiko for smitte,” beskriver Michael Graatang.

Et vellykket offentlig-privat samarbejde kan udrette det utrolige
Den vigtigste læring er ifølge Michael Graatang, at når det offentlige og private står sammen, så kan vi udrette det utrolige. Et eksempel herpå er, at der meget hurtigt blev gearet op på værnemidler og hygiejne, da det virkelig gjaldt. ”Myndigheder og virksomheder som os i LOBPA er i dag helt sikkert rykket tættere sammen i bussen. Og i dag kender vi bedre alle de gevinster, der følger med af at arbejde tæt sammen,” fortæller Graatang.

Endvidere beskriver Michael Graatang, hvordan han har lært noget om det civilsamfund, der er rundt om samfundets svageste borgere. Ved begge nedlukninger oplevede LOBPA at blive kontaktet af borgere, der for at hjælpe dem ville melde sig frivilligt som vikarer. ”Der lærte jeg noget nyt om det potentiale vi har, når vi som samfund skal sikre de svageste” siger han og fortsætter: ”Personligt har jeg lært noget om de 1.500 handicaphjælpere, jeg er øverste leder for. Det er de færreste, jeg har mødt, men alligevel synes jeg i dag at jeg ved en hel del om dem. Jeg kender deres værdier og deres viljestyrke, fordi jeg har oplevet, hvad de gjorde helt af sig selv, da det brændte på.”

Individuelt tilpasset hjælp vil have en endnu større betydning i fremtidens velfærd
Ifølge Graatang vil tendensen gå mod individuelt tilpasset hjælp. Man er for længst blevet meget bevidst om, at hjælpen kun har værdi i den udstrækning, den opfylder de specifikke hjælpebehov hos den person, der skal modtage den. ”Vi er alle sammen forskellige. Derfor er det rigtig svært at se hjælp som en form for hyldevare. I forhold til den tendens passer hjælpeordninger godt ind. De er et godt eksempel på en individuelt tilpasset ordning, hvor borgeren selv har styrepinden i forhold til sin egen hjælp. Oveni det kommer, at mindre enheder skaber loyalitet, hos dem der arbejder i dem. Det så vi også under corona. Det menneske, man kender og har opbygget et tillidsforhold til, vil man ikke svigte. Det er en kæmpe styrke for begge parter,” afslutter adm. direktør Michael Graatang.