Gemt

Brexit: Sådan er reglerne om eksport af fødevarer til Storbritannien

21. september 2021

På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan du finde en oversigt over oftest stillede spørgsmål vedr. eksport af fødevarer til Storbritannien efter Brexit, mens skæringsdatoen for eksportcertifikater endnu en gang er blevet udskudt af myndighederne.

 

Spørgsmål/svar om eksport af fødevarer til Storbritannien (UK)
På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan man finde en FAQ om eksport af animalske fødevarer og animalske biprodukter til UK efter Brexit. Der er kun medtaget spørgsmål, som de på nuværende tidspunkt kan svare på, men den vil blive opdateret løbende.

Ny skæringsdato for certifikater ved eksport af animalske produkter til Storbritannien (UK)
De britiske myndigheder har endnu en gang forlænget skæringsdatoen for eksportcertifikater i forbindelse med eksport af animalske produkter til UK. Ændringerne gælder for eksporten af animalske fødevarer, animalske biprodukter samt foder med animalsk indhold, og medfører følgende:

  • Per 1. januar 2022 (tidl. 1. oktober 2021) skal eksport af animalske fødevarer og animalske biprodukter forhåndsanmeldes. Det er den britiske importør, som skal forhåndsanmelde eksporten i IPAFFS. Hverken Fødevarestyrelsen eller eksportøren skal forhåndsanmelde eksporten.
  • Per 1. juli 2022 (tidl. 1. oktober 2021) skal eksport af animalske fødevarer og animalske biprodukter ledsages af et eksportcertifikat. Eksportcertifikatet udstedes og underskrives af Fødevarestyrelsen.
  • Per 1. juli 2022 (tidl. 1. januar 2022) vil importkontrollen af animalske fødevarer, samt visse animalske biprodukter, fra EU finde sted på et godkendt grænsekontrolsted.

Læs udmeldingen fra de britiske myndigheder.

Kontakt os

Handel

Saoirse McKeever Eriksen

Chefkonsulent