Gemt

Digital platform betaler millionbøde for smart prismekanisme

Dansk Erhverv | Erhvervsjura - 8. september 2021

Den digitale tilbudsplatform Ageras A/S har accepteret en bøde på 1.275.000 kroner for at have anvendt en ulovlig prisnomeringsmekanisme og minimumspriser.

Den digitale platform Ageras tilbyder blandt andet brugere – typisk mindre virksomheder – at modtage tre tilbud på ydelser inden for bogholderi, revision og regnskab. Tilbuddene gives af partnere, som sælger deres ydelser via platformen.

Ageras har accepteret at betale en bøde på 1.275.000 kroner for i strid med konkurrenceloven at have anvendt en prisnormeringsmekanisme og minimumspriser på platformen ageras.dk. 

Formidlingsprocessen på Ageras’ platform forløb overordnet i følgende trin:

  1. En potentiel kunde kontakter Ageras med en opgave, som vedkommende gerne vil have løst;
  2. Ageras udarbejder en opgavebeskrivelse, og opgaven lægges på partnersiden af platformen;
  3. Budprocessen går i gang; og
  4. Kunden kan vælge en udbyder blandt tre bydende.

 

”Estimerede markedspriser” og minimumspriser
Partnere betalte et månedligt abonnement til Ageras for at anvende platformen, samt et procentvist servicegebyr til Ageras for et vindende bud.  Ifølge Ageras’ servicevilkår udgjorde servicegebyret som udgangspunkt 30 procent af partnerens vindende bud. Dette udgangspunkt blev dog i visse tilfælde fraveget.  I visse tilfælde blev servicegebyret ikke beregnet på baggrund af partnerens vindende bud, men der imod af en pris fastsat af Ageras. Ageras beregnede en såkaldt ”estimeret markedspris” bl.a. med afsæt i Ageras kendskab til kundens budget for opgaven. Hvis en partner bød ind med en pris, som var mindre end denne ”estimerede markedspris”, blev partneren i et beskedvindue orienteret om den pågældende ”estimerede markedspris som følger:

 

Konkurrencemyndighederne: Besked egnet til at "virke nomerende på parternes priser"
Det var konkurrencemyndighedernes vurdering tilbage i 2020, at Ageras – både med ”estimeret markedspris” i beskedvinduerne og minimumspriser i opgavebeskrivelserne – søgte at påvirke én af de væsentligste konkurrenceparametre, nemlig prisen på den serviceydelse, som blev formidlet via Ageras’ platform. Ageras’ udmeldinger var egnet til at virke normerende på partnernes priser i budprocessen. Det er altså denne vurdering, der til syvende og sidst har fået Ageras til at acceptere bødeforlægget på 1.275.000 kroner.

Kontakt os

Handel

Sven Petersen

Erhvervsjuridisk fagchef
Medarbejderprofil