Gemt

Efter corona: Behov for en fleksibel beredskabsplan for et genåbnet Danmark

22. september 2021

Ekspertgruppe anbefaler, at der lægges en beredskabsstrategi, som er afstemt med smittesituationen. Indsatsen skal hurtigt kunne eskaleres, hvis nødvendigt. Der skal tages hensyn til både epidemikontrol, samfundsøkonomi, trivsel, folkesundhed og individets frihed. Dansk Erhvervs branchedirektør for transport, Jesper Kronborg, er enig i rapportens konklusioner, og påpeger behovet for at følge eksperternes anbefalinger op med konkret handling, som tager hensyn til luftfarts- og turistbranchens meget aktuelle udfordringer med epidemien.

Aftalepartierne bag Rammeaftalen om plan for genåbning af Danmark blev i foråret 2021 enige om at nedsætte en ekspertgruppe, der fik til opgave at komme med input til den langsigtede strategi for håndtering af Coronaepidemien i Danmark. Ekspertgruppen har nu afleveret sin rapport. Dansk Erhverv er enig i rapportens konklusioner og opfordrer til, at eksperternes anbefalinger følges op af et enklere rejseregime, som baserer sig på både hensynene til sikre rejser og nødvendigheden af at genetablere gode internationale forbindelser.

Ekspertgruppen fik til opgave at komme med input til, hvordan man sikrer et modstandsdygtigt samfund med både høj tryghed, solid forebyggelse og trivsel samt en stabil økonomi. Aftalepartierne var enige om, at målet med en langsigtet strategi så vidt muligt er at undgå flere nationale nedlukninger.

Ekspertgruppen anbefaler blandt andet, at man i Danmark anlægger en beredskabsstrategi med to komponenter:

1) et grundniveau af epidemihåndtering, som er afbalanceret ift. hensynene epidemikontrol, samfundsøkonomi, trivsel og folkesundhed samt individets frihed

2) et beredskab, som understøtter en hurtig eskalation af indsatsen i tilfælde af, at epidemien skifter til et mere kritisk stadie, fx fordi der opstår nye bekymrende virusvarianter.

Grundniveauet er den ”grundpakke af værktøjer”, der bidrager til at holde epidemien under kontrol. I det kommende efterår og vinter vil epidemien ifølge eksperterne være voksende, hvis vacciner er det eneste redskab til at hæmme smittespredningen. De vigtigste værktøjer i grundniveauet er (re)vaccination, overvågning af epidemiens udvikling, smitteforebyggende tiltag samt en lav tærskel for, at personer med symptomer lader sig teste. Beredskabet muliggør, at tiltag kan eskaleres, herunder at der er en understøttende infrastruktur og en skalerbar kapacitet mv.

Afhænger af situationen
Hvordan eskaleringen skal foretages, vil ifølge eksperterne altid afhænge af den epidemiologiske situation. Det vil sige, hvorvidt man eksempelvis bør agere lokalt, nationalt eller internationalt, eller om man kan begrænse et tiltag til en specifik målgruppe, vil afhænge af årsagen til den konkrete smitteudvikling. Det er centralt, at eskaleringen af tiltag sker afstemt med den epidemiologiske situation, og ikke bredere end den tilsiger, så epidemihåndteringen ikke er forbundet med unødigt høje tiltagsbyrder.

Luftfart og turisme har aktuelle udfordringer
Dansk Erhvervs branchedirektør for transport, Jesper Kronborg, er enig i rapportens konklusioner, og påpeger behovet for at følge eksperternes anbefalinger op med konkret handling, som tager hensyn til luftfarts- og turistbranchens meget aktuelle udfordringer med epidemien.

”Der er ingen tvivl om, at coronakrisen og de medfølgende rejserestriktioner har ramt bl.a. turist-, oplevelses-, luftfarts- og eksporterhvervet meget hårdt. Det understreger hvor stor betydning rejser og international tilgængelighed har for en lille åben økonomi som Danmark. Derfor er det så vigtigt, at eksperternes anbefalinger bliver fulgt op med et enklere rejseregime, som baserer sig på både hensynene til sikre rejser og nødvendigheden af at genetablere gode internationale forbindelser. Det er et afgørende skridt i genrejsningen af luftfarts- og turistbranchen.”

Læs rapporten her: Hverdag med øget beredskab - Afrapportering fra ekspertgruppen om en langsigtet strategi for et genåbnet Danmark (fm.dk)

Kontakt os

Transport

Jesper Kronborg

Branchedirektør for Dansk Erhverv Transport
Medarbejderprofil