Gemt

Er jeres virksomhed klar til tilsyn fra Datatilsynet?

Dansk Erhverv | Erhvervsjura - 8. september 2021

Datatilsynet er ved at gennemføre tilsyn med informationssikkerheden i 30 organisationer. Som led heri har Datatilsynet offentliggjort de spørgsmål, der danner grundlag for tilsynene. Se spørgsmålene her.  


Af Camilla Martekilde og Sven Petersen, Dansk Erhverv

Over sommeren har Datatilsynet igangsat en række tilsyn med informationssikkerheden hos henholdsvis 9 hoteller, 10 forsikringsselskaber og 11 kommuner. Tilsynene gennemføres som skriftlige tilsyn, der tager udgangspunkt i 57 standardiserede spørgsmål, der efterfølgende er blevet offentliggjort på Datatilsynets hjemmeside.  

Spørgeskemaet dækker over 13 hovedemner, herunder aktiviteter, risikovurderinger, adgang til og brug af oplysninger, netværkssikkerhed, behandling af personoplysninger, håndtering af brud på persondatasikkerheden mv. 

Spørgeskemaet giver et indblik i, hvad Datatilsynet lægger vægt på, når de skal vurdere informationssikkerheden i virksomheder og offentlige myndigheder. Hvis I vil afprøve jeres virksomheds modenhed på databeskyttelsesområdet, kan I tilgå spørgeskemaet via linket nedenfor.  

Se de standardiserede spørgsmål fra Datatilsynet, samt den tilknyttede vejledning til besvarelse af spørgsmålene.

Kontakt os

Rådgivning & Videnservice

Camilla Martekilde

Advokat
Handel

Sven Petersen

Erhvervsjuridisk fagchef
Medarbejderprofil