Gemt

Virksomhederne inden for kultur, turisme og oplevelse spejder forgæves efter arbejdskraft

02. september 2021

Finanslovsforslaget for 2022 indeholder ikke initiativer, som kan løse den akutte mangel på arbejdskraft i kultur-, turisme- og oplevelseserhvervene, mener Dansk Erhverv. Der er heller ingen tiltag, der imødekommer virksomhedernes behov for kompensation.


Lars Ramme Nielsen, Dansk Erhvervs chef for turisme og oplevelsesøkonomi, efterlyser initiativer, der kan øge arbejdsudbuddet for kultur-, turisme- og oplevelseserhvervene. Fx lettere adgang for udenlandsk arbejdskraft til Danmark og en højere ramme for, hvad studerende må tjene, mens de er på SU.

”Der bør sættes målrettet ind på at rekruttere medarbejdere fra fx lande i Syd- og Østeuropa, hvor der er ledig og kvalificeret arbejdskraft,” siger Lars Ramme Nielsen.

Brug for en særlig indsats

Fx mangler fire ud af fem hoteller arbejdskraft, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Et flertal på 62 procent af virksomhederne i turismeerhvervet melder også om stor mangel lige nu. Det er en bekymrende melding, som netop kalder på en politisk indsats, mener Dansk Erhverv.

”Hotellerne kan ikke ryste sig endegyldigt fri af coronakrisen, hvis manglen på personale betyder, at de må køre på nedsat kraft og må afvise kunder i døren. Der er brug for en særlig indsats for at styrke vilkårene for at tiltrække udenlandsk kvalificeret arbejdskraft som tjenere, receptionister og barpersonale,” siger Lars Ramme Nielsen.

Lavere beløbsgrænse og hurtigere sagsbehandling

Dansk Erhverv foreslår blandt andet, at beløbsgrænsen nedsættes til 360.000 kr. Beløbsgrænsen angiver den årlige løn, der kræves for, at udenlandske arbejdstagere uden for EU kan tage imod et jobtilbud i Danmark uden skelen til jobtype. I dag er beløbsgrænsen cirka 445.000 kr.

Desuden ønsker Dansk Erhverv, at der sættes ekstra kræfter ind på at sikre en hurtig og smidig sagsbehandling. Ventetiden på at behandle ansøgninger om arbejds- og opholdstilladelse samt tildeling af skattepersonnummer og skattekort for udlændinge, som virksomhederne forsøger at rekruttere, er i mange tilfælde flere måneder lang.

Covid-19 støtte til dem der fortsat kæmper for at overleve

Lars Ramme Nielsen har imidlertid også øje for de 4 milliarder kr., der er afsat i regeringens finanslovsforslag til løbende håndtering af Covid-19 i 2022.

”Det er nødvendigt at fortsætte indsatsen for at hjælpe de virksomheder i kultur-, turisme- og oplevelseserhvervene, der fortsat kæmper for at overleve. Der er brug for at se på muligheder for forbedret likviditet, øget efterspørgsel og generelt målrettet stimuli, og udgangspunktet bør være parallelle initiativer i forhold til resten af EU. Da Europa-Kommissionen har accepteret, at Covid-19 støtte kan fortsætte frem til udgangen af 2021, har flere af vores europæiske nabolande søgt om - og fået godkendelse til - at forlænge deres kompensationsordninger. Danmark har endnu ikke afsøgt mulighederne, og det er konkurrenceforvridende for danske virksomheder,” understreger Lars Ramme Nielsen.

Kontakt os

Oplevelse & Velfærd

Lars Ramme Nielsen

Markedschef
Medarbejderprofil