Gemt

Forslag til ny markedsføringslov lægger op til millionbøder

07. september 2021

Regeringen har sendt et forslag til ændringer af markedsføringsloven i høring, som vil fastsætte bøder efter omsætning.  Det vil kunne betyde bøder i millionklassen for virksomheder, der overtræder reglerne, hvis det vedtages. Dansk Erhverv mener, at bøderne er helt ude af proportion.

 

Hvis din virksomhed har en omsætning på 200-500 millioner kroner, så vil en overtrædelse af reglerne i markedsføringsloven fremadrettet kunne udløse en bøde på op til fem millioner kroner. Det fremgår af et nyt forslag til ændringer af markedsføringsloven, som regeringen netop har sendt i høring.

Bødens størrelse foreslås bestemt af virksomhedens omsætning
Hvis de nye regler bliver vedtaget, vil størrelsen på en bøde fremover være bestemt af virksomhedens omsætning. For de allerstørste virksomheder, der har en omsætning over 500 millioner kroner, vil bøder som udgangspunkt starte på 500.000 kroner og så gå op til maksimalt én procent af virksomhedens omsætning op til én milliard kroner plus 0,1 procent af den del af omsætningen, der er over én milliard kroner.

For en virksomhed med en omsætning på to milliarder kroner betyder det, at bødeintervallet vil være 500.000 kroner til 11 millioner kroner. Hvis der er tale om skærpende omstændigheder vil bøden automatisk skulle være på de 11 millioner kroner. Nederst i artiklen har vi indsat et skema over bødernes størrelse.

Spam-bøderne stiger også
Bøderne for udsendelse af spam vil også stige og hvor minimumsbøden i dag er 10.000 kroner, der omfatter udsendelse af op til 100 henvendelser via elektronisk post, så vil minimumsbøden fremadrettet bliver på 20.000 kroner og kun dække de første 30 henvendelse. Hvis der er tale om 100 henvendelser, vil det efter de nye regler udløse en bøde på 50.000 kroner, hvilket vil være en femdobling af det nuværende bødeniveau.

Hvis der udsendes mere end 100 henvendelser uden, at der foreligger et forudgående samtykke, vil bøden blive på 50.000 krone plus 200 kroner per henvendelse udover de første 100.

Strengere regler for brug af børneinfluenter
Regeringen har også et ønske om at stramme reglerne til markedsføring rettet mod børn på de sociale medier. Hvis ændringerne vedtages, vil det derfor blive forbudt at markedsføre sig overfor børn og unge under 18 år via profiler, der tilhører eller fremstår som tilhørende børn og unge under 18 år. Derudover må reklamer rettet mod børn og unge under 18 år på de sociale medier heller ikke anvende børn og unge under 15 år, medmindre at det er nødvendigt for at vise eller illustrere et produkt.

Det foreslåede bødeniveau er ude af proportioner
Mange danske detailhandlende ligger med en overskudgrad omkring to procent og en bøde på én procent af virksomhedens samlede omsætning er derfor helt ude af proportioner. En bøde for en overtrædelse af markedsføringsloven af et enkelt produkt i sortimentet risikerer at udgøre halvdelen af virksomhedens overskud på et år, også selvom overtrædelsen ikke er grov eller gentagen.

Dansk Erhverv foreslår i stedet, at bøderne størrelse baseres på den tilsigtede eller opnåede fortjeneste ved overtrædelsen. Vi er enige i, at det ikke skal kunne betale sig at overtræde reglerne, men det bør heller ikke kunne koste en virksomhed livet, at de ved en fejl har overtrådt markedsføringslovens regler, der i vidt omfang beror på et skøn af, hvornår noget er vildledende eller ej.

Forslaget er blevet til i et lukket embedsmandsudvalg uden inddragelse af berørte parter. Det er uheldigt.

I vores høringssvar har vi påpeget, at forslaget er i strid med straffelovens principper om, at en virksomheds betalingsevne skal tages i betragtning ved fastsættelsen af en bødes størrelse. Vi har ligeledes givet en række eksempler på hvor skævt et så voldsomt bødeniveau vil ramme.

Fra Dansk Erhvervs side vil vi følge lovforslaget tæt og arbejde aktivt for at få det ændret, når det senere på efteråret forventes fremsat i Folketinget.

Hvis du er medlem af Dansk Erhverv og har spørgsmål eller bemærkninger i forbindelse med forslaget, er du velkommen til at kontakte vores erhvervsjurister.

Forslaget kan findes på høringsportalen her. 

Se Dansk Erhvervs høringssvar her. 

Bøder ved overtrædelse af markedsføringsloven:

Bøderne for udsendelse af spam:

Kontakt os