Gemt

Fremgangen på arbejdsmarkedet er løjet lidt af

Offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik tirsdag viser, at lønmodtagerbeskæftigelsen steg med 7.000 personer i juli. Dermed er beskæftigelsen nu steget uafbrudt siden janu-ar med i alt 90.000 personer.

Nyhed

21. september 2021

Det er ærligt talt helt vildt og betyder, at beskæftigelsen nu er 51.000 personer højere end før corona-epidemien ramte i foråret 2020.

Fremgangen dækker over, at den private beskæftigelse steg med 11.000 personer i juli, mens den offentlige beskæftigelse skrumpede med 4.000 personer. Faldet i den offentlige beskæftigelse må dog betegnes som midlertidig. Faldet i den offentlige beskæftigelse skyldes således hovedsageligt et fald i antallet af lønmodtagere på det statslige undervisningsområde, herunder universiteter, der har været præget af store udsving over de seneste par år.

Umiddelbart springer det i øjnene, at fremgangen i beskæftigelsen er løjet en smule af i styrke i juli efter en meget kraftig fremgang i de foregående tre måneder. En del af forklaringen er naturligvis, at medvinden fra genåbningen er aftaget. Men det spiller nok desværre også en rolle, at virksomhederne har fået stadig sværere ved at rekruttere nye arbejdskraft.
Mangel på arbejdskraft kan blive kritisk
Manglen på arbejdskraft er tiltaget kraftigt i både byggeriet, industrien og blandt servicevirksomhederne i kølvandet på genåbningen. Knap 30 pct. af servicevirksomhederne meldte om mangel på kvalificeret arbejdskraft i august. Det dækker blandt andet over, at 80 pct. af hotellerne melder om mangel på kvalificeret arbejdskraft. Der er ligeledes stor mangel på arbejdskraft i byggeriet og industrien, hvor hhv. 43 pct. og 36 pct. af virksomhederne melder om mangel på kvalificeret arbejdskraft i august.

Det er kritisk høje niveauer, der for alt i verden ikke må brænde sig fast over de kommende måneder. Hvis virksomhedernes mangel på arbejdskraft ikke aftager hen over efteråret, så er der simpelthen en alvorlig risiko for en alvorlig overophedning af dansk økonomi.

Det er derfor også vigtigt, at politikerne hurtigst muligt får gennemført reformer, der øger arbejdsudbuddet og dermed virksomhedernes rekrutteringsmuligheder. Som det ser ud nu, så kan den ventede stigning i arbejdsudbuddet ikke holde trit med den hastigt tiltagende efterspørgsel efter arbejdskraft.

Her på den korte bane er der behov for at lempe virksomhedernes adgang til udenlandsk arbejdskraft. Dertil er der behov for at politikerne igen nedbringe den rekordhøje offentlige beskæftigelse i takt med at aktiviteten i forbindelse med håndteringen af covid-19 epidemien aftager. En reducering af dimittendsatsen er også velvalgt, hvis ændringen træder i kraft allerede ved årsskiftet.

Kontakt os

Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil