Gemt

Frister udskydes: Virksomheder får mere tid til at betale to coronalån

09. september 2021

Tilbagebetalingstiden for to coronamomslån bliver udskudt til 1. april 2022. Det er et bredt flertal af Folketingets partier enige om. Det betyder, at tilbagebetalingsfristen for de momsbetalinger, der forfalder til betaling 1. november 2021 og den 1. februar 2022, nu først forfalder i april. 

 

Erhvervslivet får mere tid til at betale to coronalån tilbage. Det sker, efter tilbagebetalingsfristerne for to momsbetalinger bliver udskudt til 1. april 2022.  

Et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om en udfasning af likviditetstiltagene på skatteområdet i forbindelse med corona-pandemien. Det oplyser Skatteministeriet i en pressemeddelelse torsdag.  

Det betyder, at tilbagebetalingsfristen for de momslån, der forfalder til betaling 1. november 2021 og den 1. februar 2022, nu skydes til den 1. april 2022. 

”Udskydelsen af betalingsfristen giver virksomhederne tid til at afvikle eksisterende gæld og oprette en samlet afdragsordning hos Skatteforvaltningen. Derudover er partierne blevet enige om i en midlertidig periode at udvide den maksimale periode for afdragsordninger på Skattekontoen fra 12 måneder til 24 måneder med en rente på 0,7 pct. pr. måned,” lyder det fra Skatteministeriet.  

Lægger op til at forlænge garantiordninger 
Derudover oplyses det, at regeringen lægger op til at forlænge garantiordningerne i Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit til udgangen af i år. 

”Det skal give mulighed for at yde lån i op til 6 år for en række af de virksomheder, der på grund af corona-pandemiens økonomiske konsekvenser ikke kvalificerer sig til et banklån på sædvanlige markedsvilkår,” lyder det. 

Regeringen og aftalepartierne er enige om at hastebehandle lovforslaget, og med aftalen anser regeringen og aftalepartierne de statslige likviditetsordninger for udfaset, oplyses det. 

Dansk Erhverv mener, at forlængelsen er positiv 
Sammen med andre erhvervsorganisationer havde Dansk Erhverv rettet henvendelse til skatteministeren og anmodet om en forlængelse af fristerne og en opfordring til, at der ikke skulle laves en individuel kreditvurering. 

”Det er yderst positivt, at skatteministeren og et bredt udsnit af Folketingets partier har lyttet til erhvervslivets ønsker om en udskydelse af betalingerne og et ønske om, at gælden kan afdrages i statsligt regi,” siger skattepolitisk chef i Dansk Erhverv Jacob Ravn. 

”Vi ønsker alle sammen, at vi får reddet flest mulige af de virksomheder, der er kommet i klemme under coronaen. På den anden side er det dog også klart, at vi skal tilbage til normaltilstanden, og at staten ikke kan agere bank for evigt. Set i det lys mener vi overordnet set, at der er opnået en fornuftig balance i aftalen,” udtaler Jacob Ravn.

Læs mere og se aftaleteksten samt faktaark her.

Fakta om aftalen:

  • Forlængelse af betalingsfrister: 1. november 2021 og 1. februar 2022 til 1. april 2022.
  • Afbetalingsordning på skattekontoen: Fra 12 måneder til 24 måneder.

Helt konkret betyder aftalen, at partierne er blevet enige om at udskyde tilbagebetalingsfristen for de momslån, der forfalder til betaling 1. november 2021 og den 1. februar 2022, således at de nu først skal tilbagebetales den 1. april 2022. 

Udskydelsen af betalingsfristen giver virksomhederne tid til at afvikle eksisterende gæld og oprette en samlet afdragsordning hos Skatteforvaltningen. Derudover er partierne blevet enige om i en midlertidig periode at udvide den maksimale periode for afdragsordninger på Skattekontoen fra 12 måneder til 24 måneder med en rente på 0,7 pct. pr. måned. 

Kontakt os

Politik og Analyse

Jacob Ravn

Souschef pol-analyse og Skattepolitisk chef
Medarbejderprofil