Gemt

I landtransporten melder 4 ud af 10 virksomheder om mangel på arbejdskraft

20. september 2021

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at mange virksomhederne, der beskæftiger sig med landtransport, melder om, at mangel på arbejdskraft er en produktionsbegrænsning. Det er udfordring for især vejtransporten, der i forvejen kæmper at skaffe chauffører og materiel nok til at løse markedets behov. 

 

Danmarks Statistik har offentliggjort nye tal for erhvervstilliden i august, hvor de har stillet virksomhederne  forskellige brancher en række spørgsmål til den aktuelle driftssituation.  

Et af emnerne, de berører, er produktionsbegrænsninger, herunder mangel på arbejdskraft.  

For branchen landtransport, der primært dækker over vejgodstransport, viser tallene, at i august meldte 39 pct. af virksomhederne, at mangel på arbejdskraft er en produktionsbegrænsning.  

Det kan ifølge Dansk Erhverv tolkes, som at 39 pct. af virksomheder måtte sige nej til ordrer (eller kunder) pga. mangel på arbejdskraft.  

Som det fremgår af figuren nedenfor, så har andelen været kraftigt stigende over de seneste måneder.

 Figur 1. Mangel på arbejdskraft i landtransporten (pct.) 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik 

Især vejtransporten står overfor en strukturel udfordring mht. chaufførmangel. I Europa mangler der i øjeblikket over 400.000 chauffører, hvilket skyldes en kombination flere forhold.

En aldrende arbejdsstyrke, der står overfor at forlade arbejdsmarkedet, som ikke modsvares af nye kræfter i faget, reduceret transportkapacitet som følge af øget bureaukrati og flere administrative krav til virksomhederne, udfordringer i forbindelse med corona-pandemien og stigende efterspørgsel på transport har samlet set forværret problemet med chaufførmangel. 

”Manglen på arbejdskraft er en udfordring for mange virksomheder. På vejtransportområdet ser vi desværre ind i en strukturel udfordring, som vi skal have vendt udviklingen på. Der er fortsat meget store udfordringer med at skaffe dansk såvel som international arbejdskraft og materiel nok til at løse markedets behov, hvilket i sidste ende afspejler sig i priserne. Vi skal have skabt de rette rammebetingelser for erhvervet, med mindre administrativt bøvl og enkle fælleseuropæiske regler, og hvor det er attraktivt at søge et job, da det er forudsætningen for en stærk sektor. Vi skal have skabt en større forståelse for, at transportvirksomhederne yder et vigtigt bidrag til det danske samfund og bygge videre på den positive opfattelse af sektoren, som Coronakrisen var med til at understrege. På den måde kan vi få skabt vækst og jobs i hele Danmark”, siger branchedirektør for Dansk Erhverv Transport, Jesper Kronborg.

Kontakt os

Transport

Jesper Kronborg

Branchedirektør for Dansk Erhverv Transport
Medarbejderprofil