; ;
Gemt

Ny aftale giver fuld ligestilling til mor og far i forhold til barsel

13. september 2021

DA og FH er enige om en ny model for øremærket barsel. Modellen betyder blandt andet, at forældreorloven bliver øremærket til mor og far, og der kommer større fleksibilitet.

 

Ny model om øremærket barsel
DA og FH er netop blevet enige om et fælles oplæg til Beskæftigelsesministeriet om en ny model for barsel. Det betyder mere fleksibilitet og mere øremærkning af orlov til hver forælder, så der bliver total ligedeling efter fødslen. Formålet er blandt andet at fremme ligestillingen.

DA og FH foreslår således en model, hvor mor har 4 ugers barselsorlov før forventet fødsel, og forældrene efter fødslen har henholdsvis 10 ugers barselsorlov til mor og 10 ugers fædreorlov til far. Heraf vil der være 2 ugers pligtorlov til mor og 2 ugers ikke-overførbar orlov til far i umiddelbare forlængelse af fødslen.

Der gives endvidere hver forælder ret til 9 ugers øremærket forældreorlov, der ikke kan overføres til den anden forælder.

Endelig har forældrene 10 ugers forældreorlov tilsammen, som kan fordeles mellem forældrene efter deres ønske. De 10 uger fordeles forlods med 5 uger til hver forælder, men ved aktiv handling kan disse uger overføres frit imellem forældrene.

Essensen i den foreslåede model er altså:

  • Total ligedeling efter fødslen, hvor far og mor kan holde i alt 24 ugers orlov med barselsdagpenge, hvis de ikke foretager sig noget.
  • Begge forældre har mulighed for at overføre i alt 13 uger til den anden forælder.
  • Begge forældre får øremærket 11 uger, som enten skal afholdes eller bortfalder, da de ikke kan overføres.

Baggrunden - orlovsdirektivet
Modellen er DA’s og FH’s anbefaling til regeringen om, hvordan vi kan implementere orlovsdirektivet, der blev vedtaget i EU tilbage i 2019, og samtidig skabe mere ligestilling mellem kønnene og fleksibilitet. Direktivet gav ret til 9 ugers øremærket barsel, som ikke kan overføres.

Direktivet giver desuden medarbejdere ret til frihed i fem arbejdsdage om året til at tage sig af pårørende, som bor i samme husstand som medarbejderen, og som har behov for omsorg eller støtte grundet alvorlige helbredsmæssige årsager.

Direktivet indeholder desuden regler om, at medarbejdere med børn har ret til at anmode om tilpasning af arbejdsmønstre ved etablering af fleksible arbejdsordninger. Det kan blandt andet være ved distancearbejde, fleksibel arbejdstid eller nedsat arbejdstid.

Direktivet skal være implementeret senest den 2. august 2022.

Dansk Erhverv bemærker
Hos Dansk Erhverv er vi glade for, at det lykkedes at nå frem til en model, som skaber mere ligestilling og fleksibilitet. Modellen giver begge forældre mulighed for at være hjemme med den nyfødte, samtidig med at der skabes mere fleksibilitet, så familierne i højere grad selv kan træffe deres valg.

Forståelsespapiret mellem FH og DA er et fælles oplæg til Beskæftigelsesministeriet. Det skal nu udmøntes i et lovforslag, der skal vedtages i Folketinget.