Gemt

Ny handlingsplan mod afskovning lanceret

22. september 2021

Danmarks import af landbrugsråvarer skal i 2025 være afskovningsfri for at mindske den skadelige effekt på verdens skove. Det indebærer soja og palmeolie, som bl.a. anvendes som dyrefoder samt i fødevarer og kosmetik. En tværministeriel handlingsplan med fokus på verificeret og dokumenteret afskovningsfri råvarer er lanceret den 22. september 2021.

 

Regeringen har lanceret sin nationale Handlingsplan mod afskovning - Indsatser for at beskytte og genoprette verdens skove og fremme ansvarlige og afskovningsfri værdikæder for landbrugsråvarer.

Handlingsplanen, der er blevet til i et samarbejde mellem Fødevareministeriet, Erhvervsministeriet, Klima-, Energi og Forsyningsministeriet, Miljøministeriet samt Udenrigsministeriet skal sikre, at importen af landbrugsråvarer, som soja og palmeolie, i fremtiden bliver afskovningsfrit.

Dansk Erhverv er positive til dele af regeringens forslag
Konkret vil regeringen arbejde for, at den soja og palmeolie, der importeres til Danmark i 2025, er verificeret og dokumenteret afskovningsfri, presse på i EU for tiltag mod afskovning og deltage aktivt i internationale initiativer. For at opnå disse mål, har regeringen fremlagt 16 initiativer i den nye handlingsplan mod afskovning. I Dansk Erhverv er vi særligt positive overfor regeringens forslag om:

  • at staten skal gå forrest ved at stille krav til de offentlige indkøb, da staten med sin store indkøbskraft har et ansvar og en central rolle for at fremme grønne og klimarigtige løsninger. Dansk Erhverv foreslog allerede sidste år, at der formuleres konkrete mål og krav til de offentlige indkøb, som understøtter klimalovens målsætninger, idet offentlige prioriteringer også kan flytte og skabe private markeder. Grønne og mere klimarigtige offentlige indkøb vil ikke blot sikre ressourceeffektivitet i dag, men også et konkurrencedygtigt erhvervsliv i morgen.
  • at regeringen ønsker at fremme udviklingen af bæredygtige proteiner ved f.eks. at støtte op om forskning i bæredygtige alternativer til bestemte landbrugsråvarer.
  • at handlingsplanen udover de nationale initiativer også inddrager både et europæisk og et internationalt spor. Der er er tale om en global dagsorden, der skal løses på tværs af landegrænser. Fælleseuropæiske regler er i den henseende helt centrale, hvis den globale afskovning skal adresseres, og den positive udvikling sikres.

Palmeolie og soja
Handlingsplanen omfatter i første omgang primært palmeolie og soja. Fra 2023 og frem sigtes der mod, at igangsætte initiativer så også andre landbrugsråvarer såsom kaffe, kakao, gummi, og oksekød omfattes af handlingsplanen.

Dansk Erhverv og mange af vores medlemmer arbejder allerede aktivt med ansvarlige og afskovningsfrie værdikæder. Fx deltager vi og vores medlemmer indenfor bl.a. dagligvarehandlen allerede aktivt i Dansk Alliance for Ansvarlig Soja og Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie – alliancer som begge er forankret i Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH). En central forpligtelse i alliancerne er, at de deltagende virksomheder hver især offentliggør en handlingsplan, der indeholder en tidsplan og beskriver initiativer, som skal sikre fremdrift mod alliancens visioner for ansvarlig soja og palmeolie. Dermed opsamler og arbejder regeringens handlingsplan på fin vis videre med eksisterende initiativer.

Kontakt os

Handel

Anders Kroman Liin

Politisk konsulent