Gemt

Nye regler for udenlandske investeringer: Konsekvenser for din virksomhed

06. september 2021

Nye regler om screening af udenlandske investeringer og særlige økonomiske aftaler vil omfatte et bredt udsnit af erhvervslivet. Derfor skal du fra den 1. september være opmærksom på en række nye regler, hvis din virksomhed er delvist udenlandsk ejet eller på vej til at blive det. Eller hvis du har serviceaftaler, leverandøraftaler eller forsknings- og udviklingssamarbejder med virksomheder uden for EU.

 

Fra den 1. september 2021 skal udenlandske investeringer i din virksomhed samt aftaler, din virksomhed indgår med udenlandske leverandører eller serviceydere, muligvis godkendes af Erhvervsstyrelsen. Det samme gælder, når din virksomhed selv investerer i eller indgår aftaler med andre danske virksomheder, hvis din virksomhed er underlagt kontrol eller betydelig indflydelse fra en udenlandsk person eller virksomhed.

Nye regler om screening af udenlandske investeringer og særlige økonomiske aftaler vil omfatte et bredt udsnit af erhvervslivet.

Din virksomhed kan være omfattet, hvis I laver våben eller leverer til Forsvaret, arbejder inden for it-sikkerhed, laver dual use produkter, udvikler kritisk teknologi såsom AI, robotteknologi, energilagring, 3D print mv. eller hvis din virksomhed er vigtig for den kritiske infrastruktur i Danmark inden for energi, IKT, transport, beredskab, sundhed, drikkevand/fødevarer, spildevand/renovation, finans, meteorologi, myndighedsudøvelse og tværgående krisestyring.

Din virksomhed kan også være omfattet, hvis I investerer i eller indgår aftaler med virksomheder inden for disse sektorer, hvis din virksomhed er helt eller delvist ejet af eller på anden måde underlagt kontrol eller betydelig indflydelse fra en udenlandsk person eller virksomhed.

Dansk Erhverv afholder i samarbejde med Erhvervsstyrelsen og Plesner et webinar d. 13. september kl. 13-15, hvor du kan blive klogere på de nye regler: Udenlandske investeringer i din virksomhed – bliv klogere på de nye regler (danskerhverv.dk)

Du kan også læse mere om de nye regler på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Nye regler om investeringsscreening i Danmark | erhvervsstyrelsen.dk

Kontakt os