Gemt

Højesteret: Okay at stoppe lønnen ved udeblivelse fra mulighedssamtale

Dansk Erhverv | Personale - 10. september 2021

En virksomhed foretog lønstop for en sygemeldt medarbejder, der udeblev fra en mulighedssamtale. Efterfølgende bortviste virksomheden medarbejderen, da han igen udeblev fra en mulighedssamtale. Højesteret blåstemplede både lønstoppet og bortvisningen.

 

Hvordan er reglerne?
Efter sygedagpengeloven kan en virksomhed kræve en mulighedserklæring ved kortvarigt, gentaget og langvarigt sygefravær. Mulighedserklæringen består af to dele. Virksomheden og medarbejderen udfylder den første del i fællesskab. Lægen udfylder den anden del på baggrund af en personlig konsultation med medarbejderen.

Medarbejderen har pligt til at møde op til samtalen inden for normal arbejdstid. Hvis medarbejderen ikke kan møde op til samtalen på grund af sygdommen, kan samtalen evt. holdes pr. telefon.

Sagen kort
En medarbejder blev sygemeldt med en alvorlig nyresygdom. I forbindelse med medarbejderens sygefravær indkaldte virksomheden til en mulighedssamtale for at få en afklaring af, om medarbejderen på daværende tidspunkt eller senere kunne klare lettere arbejdsopgaver.

Medarbejderen udeblev imidlertid fra mulighedssamtalen og udfyldte selv første del af mulighedserklæringen. Virksomheden nægtede at modtage mulighedserklæringen og indkaldte medarbejderen til en ny mulighedssamtale. I indkaldelsen gjorde virksomheden opmærksom på, at samtalen eventuelt kunne ske pr. telefon.

Herudover gjorde virksomheden opmærksom på, at man ved udeblivelse ville foretage fradrag i lønnen. Endnu en gang udeblev medarbejderen, hvorfor virksomheden stoppede lønnen. Virksomheden håbede, at tredje gang var lykkens gang, og man indkaldte derfor igen medarbejderen til en samtale. Men lige meget hjalp det, da medarbejderen udeblev. Derpå bortviste virksomheden medarbejderen.

Højesterets dom
Højesteret fandt, at både virksomhedens bortvisning af medarbejderen og lønstoppet var berettiget. Vedrørende lønstoppet forud for bortvisningen udtalte Højesteret, at medarbejderen havde handlet på sådan en måde, at virksomheden havde adgang til at tilbageholde lønnen som et mindre indgribende skridt end en bortvisning.

Landsretten var kommet frem til samme resultat.

Dansk Erhverv bemærker
Højesterets dom bekræfter den hidtidige retstilling, hvorefter en sygemeldt medarbejder er forpligtet til at møde op og medvirke til udarbejdelse af en mulighedserklæring, såfremt sygdommen ikke forhindrer det. Ellers vil der være tale om ulovlig udeblivelse. Endvidere fastslår dommen, at en virksomhed i en sådan situation har mulighed for at tilbageholde lønnen ”som det mindre i det mere”.

Der vil dog altid være tale om en konkret vurdering, hvorfor Dansk Erhverv anbefaler vores medlemmer at kontakte os for rådgivning i forbindelse med lønstop eller bortvisning af medarbejdere.

Kontakt os