; ;
Gemt

Plastpartnerskab: Kom på forkant med fremtidige miljøkrav

Der stilles stadig flere krav til emballager, og fremtidens lovgivning placerer ansvaret for emballagerne direkte hos producenterne. Nu er muligheden der, for at være på forkant med de designkrav der belønnes i producentansvaret og blive klogere på plastdagsordenen.

 

I 2025 indføres et udvidet producentansvar for emballage. Det betyder, at det er virksomhederne, der skal tage det fulde ansvar for den emballage der markedsføres. Derfor håber Dansk Erhverv, at hele detailsektoren vil bidrage aktivt til partnerskabet. Samarbejdet er åbent for tilslutning af virksomheder, og netop virksomhedernes forberedelse og omstilling til producentansvaret er noget der skal fokuseres på.

Der er potentielt mange penge at spare, hvis man som virksomhed omstiller sig til den miljøgraduering som vi ved kommer med producentansvaret. Det betyder, at virksomheder skal betale for affaldsbehandlingen af deres markedsførte emballager fra 2025, og her slipper de miljøvenlige billigere. Den forberedelse og omstilling er noget som Dansk Erhverv arbejder aktivt med, og som også kommer til at være et fokus i samarbejdet.

Se video herunder om det nye danske partnerskab, som skal sikre genanvendelse af plast fra detailhandlen:

Alle virksomheder i detailsektoren kan deltage
Alle virksomheder i detailsektoren kan deltage i samarbejdet - uanset størrelse og uanset hvilket led i værdikæden de tilhører. Samarbejdet er relevant for både dagligvarebutikker, mærkevareproducenter, genvindingsindustrien og emballageproducenter.

Som første skridt nedsættes der en række arbejdsgrupper, som skal udarbejde fælles designprincipper for plastemballager, herunder også e-handlens transportemballager, og bidrage til udbredelsen af genbrugsløsninger samt reduktion af take-away engangsplast.

Miljøministeriet har oprettet en tilmeldingsportal, hvor man kan tilmelde sig samarbejdet.

Hvis du vil vide mere, kan sekretariatet kontaktes via anhc@danskerhverv.dk.

Kontakt

Klima, energi og miljø

Andreas Hastrup Clemmensen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil