Gemt

To faktorer kan for alvor sætte skub i kravene til digital forretningsudvikling

Flere og flere kunder er digitalt indfødte. Coronakrisen og den eksplosive digitale omstilling har – måske for altid – ændret synet på og forestillingen om, hvad man kan og ikke kan digitalt. Det er to væsentlige faktorer, som rådgivervirksomheder med fordel kan holde sig for øje, når virksomheders digitale forretningsudvikling skal prioriteres.

Nyhed

21. september 2021

Hvornår kommer ulven?
”Ulven kommer, ulven kommer”, råber lille Peter i eventyret om ”Peter og Ulven”. Moralen kender vi alle; hvis du driver gæk med faren, så vil du ikke blive troet på, når det virkelig gælder. Man kan spørge sig selv, om det samme gør sig gældende for den disruption af rådgiverbranchen, som der er blevet talt om de sidste mange år.

Med udsagn som dette: “Digital innovation skaber muligheder hurtigere og hurtigere hver dag. Og virksomheder inden for alle brancher er nødt til at udnytte teknologiske fremskridt ikke kun for at forblive konkurrencedygtige, men for at overleve” (Forbes, 2018) er der ingen tvivl om budskabet: virksomheder skal digitalisere eller dø.

Men på trods af, at teknologien udvikler sig med rasende fart, ændrer verden sig ikke i samme hæsblæsende tempo. Nye teknologier er fortsat kilde til både hovedbrud og begejstring. Der er fortsat en usikkerhed om, hvordan rådgivervirksomheder bedst griber potentialet i den digitale udvikling, hvordan man helt konkret bliver ved med at have en bæredygtig forretningsmodel når flere og flere rådgiveropgaver automatiseres og hvordan man foretager de rette digitale investeringer. Herudover, er der løbende ændrede krav til, hvordan man tiltrækker og finder de rette kompetencer, hvordan partnerskaber kan foregå, samarbejdsmodeller og meget, meget mere.

Der kan dog være grundlag for at opholde sig ved særligt to væsentlige faktorer, der kan have indflydelse på behovet for omstilling og efterspørgsel efter digital udvikling. Disse faktorer vil derfor formentligt præge fremtidens forretningsudvikling i rådgiverbranchen – og gør muligvis, at ulven vinder ind på terrænet hurtigere end hidtil: 1) Digitalt fødte kunder og 2) corona-krisen.

Kunderne er født digitale
Millenials, det vil sige gruppen fra midt tyverne til sent i trediverne og den yngre ’generation Z’ vil af naturlige årsager fylde mere og mere i det købestærke kundesegment. Det gælder både B2B- og B2C-salget. Det betyder også, at de forventninger og krav, som digitale fødte generationer har følger med og vil fylde mere og mere.

Rådgivere inden for den finansielle sektor mærker i disse år en grundlæggende forandret efterspørgsel fra disse kundegenerationer. De yngre generationer er mere tilbøjelige til at finde rådgivning udelukkende via digitale løsninger. Den menneskelige rådgivning har dog fortsat en værdi for mange af de yngre kunder, men oplevelsen er, at ydelsen bør være teknologisk optimeret. (CNBC, nov. 2020)

Når kompleksiteten i kundens rådgivningsbehov øges, øges dog også behovet for den menneskelige kontakt. (CNBC, nov. 2020) Dermed er det mest sandsynligt, at det i høj grad vil være sektorafhængigt, hvor den digitale disruption vil sætte ind først.

Irreversibel omstilling?
I en nylig survey fra Dansk Erhverv viser tal, at 34% af de adspurgte med en rådgivende forretningsmodel som følge af covid19 har digitaliseret forretningsgange, se figuren nedenfor. Hertil kommer, at også kunder som følge af restriktioner og nedlukninger har vænnet sig til at foretage køb – både komplekse (som fx rådgivningsydelser) og simple (fx køb af fødevare mv.) – over nettet.

Selvom restriktioner mv. nu ophæves har der igennem de seneste 18 måneder fundet en omstilling sted, som ikke kan formodes at blive rullet fuldt og helt tilbage. Virksomheder har taget kvantespring ind i digitale muligheder – og det har kundevirksomheder og kunder også. Der er grundlag for at tro, at efterspørgslen efter digitalt bårne løsninger og muligheder som følge heraf fortsat vil stige med en større hast end hidtil.

image4jic.png

Digital forretningsudvikling er et fokusområde
I regi af Dansk Erhvervs Rådgivningsudvalg arbejdes der aktivt med temaet forretningsudvikling digitalt. Med at skabe en systematiseret struktur og form for at arbejde med de enkelte dele af et stort, komplekst og dynamisk tema. Vi glæder os til at dele den opnåede viden med jer løbende.

Der vil blandt andet blive afholdt to workshopevents af Dansk Erhvervs Ph.D. fellow Katrine Frost Folkmann, som, udover at bidrage med dyb faglig forskningsforankret viden, også besidder stor erfaring fra sin tid som rådgiver.

Det kan godt være, at vi ikke ved hvornår ulven kommer – men vi vil gerne klæde jer ordentligt på til det sker.

 

Kontakt os

Rådgivning & Videnservice

Louise Riisgaard

Markedschef
Medarbejderprofil
Rådgivning & Videnservice

Tawa Adetunji

Erhvervspolitisk konsulent