Gemt

Dansk Erhverv er med i nyt konsortium om entreprenørskab og ungdomsinklusion under Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

06. april 2022

Over de næste fem år skal Dansk Erhverv, som en del af et konsortium, arbejde for at øge unges adgang til arbejdsmarkedet i Marokko, Tunesien, Jordan og Egypten under Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram. Programmet indeholder blandt andet initiativer for fremme af entreprenørskab og ungdomsinklusion.  

Udenrigsministeriet har i forbindelse med Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP) afsat midler til at forbedre unges muligheder på arbejdsmarkedet, fremme entreprenørkundskab og adgang til relevante erhvervsuddannelser. Denne opgave ser konsortiet frem til at løfte. Foruden Dansk Erhverv består konsortiet af PlanBørnefonden, GAME og Mellemfolkeligt Samvirke i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp, U-landssekretariatet og lokale partnere. Det ventes at flere end 100.000 unge kvinder og mænd vil tilegne sig nye færdigheder og bedre adgang til arbejdsmarkedet. Indsatserne bidrager til DAPP’s vision med at skabe bedre liv for unge i regionen. 

Mellemøsten og Nordafrika lider under høj arbejdsløshed blandt de 15 til 24-årige, som er blevet forværret under coronakrisen. Alene i Egypten og Tunesien står henholdsvis 26 procent og 37 procent af de unge uden job eller uddannelse. Det skyldes blandt andet, at en stor del af de unge, der i forvejen har en uddannelse, stadig ikke opfylder behovene på det private arbejdsmarked. Unge kvinder har grundlæggende sværere ved at komme i beskæftigelse end jævnaldrende mænd. Også selvom de har tilsvarende eller bedre uddannelsesbaggrund. 

Derfor har programmet fokus på at, at unge får digitale kompetencer og færdigheder inden for blandt andet grøn omstilling, som arbejdsmarkedet kræver. I tæt samarbejde med de unge skal vejen banes for, at uddannelsesinstitutioner og det private erhvervsliv nedbryder barrierer, som holder unge – og særligt kvinder – uden for arbejdsmarkedet. Samtidig kan de unge få redskaber, kompetencer og adgang til finansiering, så de kan starte egen forretning. 

Det er afgørende, at vi hjælper med at opbygge gode muligheder for at starte egen virksomhed og ikke mindst få virksomhederne til at gro. Med den høje andel af arbejdsløse unge i Mellemøsten, er det afgørende, at vi bidrager med at skabe netværk og kompetencer, særligt for kvinder. I Dansk Erhverv er vi glade for at kunne være med til at løfte denne opgave,” siger Jasmina Pless, chef for iværksætterpolitik i Dansk Erhverv. 

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram begyndte i 2003 og skal styrke samarbejdet og forståelsen mellem Danmark og MENA-landende. 

Konsortiet går nu ind i en planlægningsfase med Udenrigsministeriet, hvorefter programmet endeligt godkendes og starter i juli 2022. 

Vil du vide mere om Dansk Erhvervs deltagelse i DAPP, så kontakt Jasmina Pless, chef for iværksætterpolitik, Dansk Erhverv, 29242234, jpl@danskerhverv.dk 

Vil du vide mere om konsortiet og DAPP, kontakt: Andreas Malmos, Senior Communications Advisor, PlanBørnefonden, 21967786, andreas.malmos@planbornefonden.dk 

Kontakt

Politik og Analyse

Jasmina Pless

Chef for iværksætterpolitik
Medarbejderprofil