; ;
Gemt

Ny faglig voldgiftskendelse i sag om fortolkning af Mellemlederaftalen i Butiksoverenskomsten

Nyhed

Dansk Erhverv | Personale - 7. april 2022

Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL har den 6. april 2022 fået afgørelsen i en faglig voldgiftssag, som HK HANDEL havde anlagt mod et af Dansk Erhverv Arbejdsgivers medlemmer inden for detailhandlen.


Sagen angik et spørgsmål om fortolkning af Aftale om mellemledere og Aftale om forståelse om Aftale om mellemledere i Butiksoverenskomsten – og særligt om det er tilladt for virksomhederne at vagtplanlægge mellemledere med mere end 37 timer om ugen.

Opmanden fastslog, at regelsættet for mellemledere må forstås sådan, at der gælder en normal ugentlig effektiv arbejdstid på 37 timer for mellemledere.

Opmanden udtalte endvidere, at det vil være i strid med regelsættet for mellemledere, hvis der sker ”vedvarende og kontinuerlig” vagtplanlægning for mellemledere med mere end 37 timer om ugen i gennemsnit.

Opmanden fastslog dog samtidig, at formuleringen af regelsættet for mellemledere ikke indebærer, at mellemlederes arbejde ud over 37 timer om ugen ikke kan pålægges ved en vagtplan, så længe det er driftsmæssigt begrundet og ikke har en systematisk karakter. Endvidere er der ikke noget krav om, at der alene skal være tale om overarbejde, der ikke kan forudses.

Derfor kan mellemledere fortsat pålægges overarbejde og herunder også ved en vagtplan.

Hvad betyder afgørelsen for mig?

 Hvis du har mellemledere ansat i din virksomhed, gælder der som udgangspunkt en normal ugentlig effektiv arbejdstid på 37 timer for mellemlederen. Det betyder, at det ikke på forhånd må aftales i ansættelseskontrakten, at den effektive ugentlige arbejdstid for mellemlederen er mere end 37 timer.

Du må dog fortsat gerne pålægge en mellemleder at arbejde mere end 37 timer om ugen, og dette må også gerne ske i en vagtplan, så længe det er driftsmæssigt begrundet, og der ikke er tale om vedvarende og kontinuerlig vagtplanlægning med mere end 37 timer om ugen.

Hvis du har mellemledere ansat til mere end 37 timer eller vagtplanlægger med mere end 37 timer

Hvis du i dag har mellemledere ansat til mere end 37 timer om ugen ifølge mellemlederens ansættelseskontrakt, eller hvis du vedvarende og kontinuerligt vagtplanlægger mellemledere med mere end 37 timer om ugen i gennemsnit, er du forpligtet til hurtigst muligt at ændre på ansættelseskontrakten og/eller vagtplanen. Det vil være i strid med Butiksoverenskomsten, hvis du ikke foretager disse ændringer.

Kontakt Dansk Erhverv, hvis du har brug for yderligere rådgivning om vagtplanlægning og overarbejde for mellemledere.