Gemt

Skatteudspil gør Danmark grønnere – men fattigere

20. april 2022

Det netop fremlagte udspil til en grøn skattereform vil gøre Danmark grønnere, men Danmark fattigere. Dansk Erhverv efterlyser mere balance i udspillet. Ganske vist vil udspillet gøre Danmark grønnere, hvilket er godt. Men virksomhederne alene skal betale for omstillingen, og dermed forsømmer vi muligheden for at gøre Danmark rigere samtidig med, at vi mister konkurrenceevne. Det er stik imod klimalovens ord, som partierne ellers er bredt enige om, lyder det fra Brian Mikkelsen.

 

I opløbet til forberedelserne af en ny grøn skattereform har Dansk Erhverv været store fortalere for en høj og ensartet CO2-afgift. Denne skulle så modsvares af en tilsvarende lempelse i erhvervsbeskatningen, så danske virksomheder får råd til at investere i den grønne omstilling samtidig med, at virksomhederne ikke bliver stillet dårligere i forhold til andre lande.

”Nu er udspillet så kommet, og vi bakker om en høj CO2-afgift. Det har vi fra start været fortalere for. Den del af udspillet trækker så absolut Danmark i en grønnere retning, hvilket er godt og rigtigt, men desværre er balancen i udspillet skæv. Det ene ben i form af en høj C02 afgift er med. Men det ben, der samtidig vil gøre Danmark rigere, er udeladt. Virksomhederne skal helt og aldeles selv betale for den grønne omstilling uden en økonomisk gulerod til at investere i de grønne løsninger. Det er en forkert vej, der vil gøre Danmark fattigere og ikke inspirere resten af verden,” siger Brian Mikkelsen.

I karambolage med klimaloven
I Klimaloven, som et historisk bredt politisk flertal står bag, står følgende: ”Indfrielsen af Danmarks klimamål skal ske så omkostningseffektivt som muligt under hensyntagen til både den langsigtede grønne omstilling, bæredygtig erhvervsudvikling og dansk konkurrencekraft, sunde offentlige finanser og beskæftigelse…”

“En grøn skattereform skal ikke bare gøre Danmark grønnere og sikrere, men også rigere. Det kræver, at det ikke bliver dyrere at drive virksomhed, hvis vi altså fortsat skal skabe nye grønne arbejdspladser. Derfor er det vores klare opfordring og indspil til de kommende politiske forhandlinger, at CO2-afgiften kombineres med generelle lempelser i erhvervsbeskatningen, det kan være ved at sænke selskabsskatten eller indføre generelle fradragsordninger, der gælder for alle de virksomheder, som foretager grønne klimainvesteringer. Vi skal højne ambitionerne. Danmark skal være både grønnere og rigere. Det er så absolut muligt,” siger Brian Mikkelsen.

Klimaomstillingen bliver dyrere
Regeringen foreslår at anvende provenuet fra CO2-afgiften til forskellige tilskudspuljer til meget specifikke teknologier – herunder CO2-fangst og lagring målrettet specifikke virksomheder. Ekspertgruppen for Grøn Skat og De Økonomiske Vismænd har vist, at den model vil gøre klimaomstillingen dyrere.

”Med den valgte model er det de mange virksomheder, der betaler for de fås grønne omstilling. Det er klogt, at de største forurenere får ekstra hjælp til den grønne omstilling, men det er forkert, at regningen ender hos de øvrige virksomheder. Hvis Danmark skal blive rigere af den skattereform, og vi skal sikre flere arbejdspladser, så er det nødvendigt med mere balance i udspillet, så de mange virksomheder også får øgede incitament til at foretage de rette grønne investeringer. Det vil gøre Danmark grønnere, rigere og forbedre vores konkurrenceevne,” siger Brian Mikkelsen.

Læs udspillet her

Kontakt

Kommunikation & Presse

Lars Ohlsen

Pressechef