Gemt

Ukrainere med job kan hurtigt få CPR-nummer

25. april 2022

Partnerskabet for ukrainere i job (Regeringen, arbejdsmarkedets parter, KL og Danske Regioner) har fredag den 22. april aftalt et supplement til den fast track-ordning, der netop er trådt i kraft.

 

Hovedelementet i den nye aftale er, at ukrainere, der har fået tilbudt et job, nu hurtigt kan få et CPR-nummer. Dermed bliver det lettere for virksomhederne at administrere ansættelserne.

Processen med tidlig arbejdstilladelse til ukrainere bliver nu følgende:

  1. Personer, der har indgivet en ansøgning om opholdstilladelse, og som er fordrevne fra Ukraine, og som har fået optaget biometri, er fritaget fra krav om opholdstilladelse
  2. Ukrainerne får i tilknytning til optagelse af biometri en kvittering, som er grundlag for deres arbejdstilladelse. Kvitteringer udstedt før bekendtgørelsesændringen giver også ret til arbejde, selvom det fremgår heraf, at de først skal have opholdstilladelse.
  3. Virksomheden skal sikre sig dokumentation for at den pågældende ukrainer har fået foretaget biometrik. Klik Se hvordan dokumentationen skal se ud: Kvitteringsbrev -Udlændingestyrelsen.pdf
  4. Ukrainere, der har fået tilbudt et job skal anmode SKAT om et skattekort. I forbindelse med udstedelse af et skattekort vil de få et administrativt cpr. nr. Udstedelse af skattekort vil ske manuelt, da ukrainerne ikke har et cpr. Forventet sagsbehandlingstid vil være 14 dage. Dog med forbehold hvis antallet af ansøgere stiger meget.
  5. SKAT har brug for en lidt mere præcis formulering fra UIM, så der hjemmelmæssigt er grundlag for entydigt at konstatere, at personen er fritaget for arbejdstilladelse – kildeskatteloven. Det mere præcise grundlag vil være på plads i midten af den kommende uge, hvorefter den konkrete proces kan kommunikeres offentligt.
  6. Det administrative cpr. nr. kan anvendes i alle sammenhænge, hvor et cpr. nr. er nødvendigt. Når opholdstilladelsen bliver udstedt, konverteres det administrative cpr. til et egentligt cpr. nr. Det er det samme nummer.
  7. Ukrainerne kan først bopælregistreres, når de har et egentligt cpr.
  8. Biometri – stadig lidt ventetider – ca. 14 dage. De mobile pop-up enheder har været i Esbjerg. Der var begrænset søgning.

Kontakt

Politik og Analyse

Peter Halkjær

Arbejdsmarkedschef
Medarbejderprofil