Gemt

Usikkerhed medfører store udsving i etableringsraten

08. april 2022

I 1. kvartal 2022 er antallet af nyetableringer faldet med 17 pct. sammenlignet med 1. kvartal i 2021. I samme periode i 2020-2021 steg antallet af nyetableringer med 29 pct. Med det nylige fald tyder det på, at øget usikkerhed mindsker etableringslysten i Danmark, ligesom vi så det under coronapandemien. Generelt er der derfor tale om store udsving i nyetableringsraten over de sidste par år.

Nye tal fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) viser, at det samlede antal nyetablerede selskaber i Danmark i 1. kvartal 2022 er faldet sammenlignet med samme periode sidste år. I 1. kvartal 2021 var der omvendt en stor stigning i antallet af nyetableringer sammenlignet med 1. kvartal 2020. Konkret er antallet af nyetableringer 17 pct. lavere i 1. kvartal 2021 end året før. Dette skyldes primært et særligt højt antal nyetableringer i marts 2021 (det højeste antal nyetableringer på en måned siden april 2019).

image2jyvm.png

Vi kan se, at usikkerhed har stor betydning for danskernes iværksætterlyst. Derfor skal vi  skabe tryghed, så livet som iværksætter kan blive et attraktivt alternativ til livet som lønmodtager. Det er altafgørende, at vi bygger nogle gode rammer for iværksættere i Danmark, hvor man føler sig tryg omkring opstartsfasen. Det gælder både verdensomspændende uroligheder, men også i forhold til indberetninger til det offentlige og barsel,” udtaler chef for iværksætterpolitik, Jasmin Pless.

For hele 1. kvartal 2022 er der samlet tale om en mindre stigning siden 1. kvartal i corona-året 2020, hvilket primært er drevet af en beskeden fremgang i marts. Udviklingen i antal nyetableringer de seneste år tyder samlet på, at en usikker og ustabil verdenssituation giver store udsving i etableringsraten og påvirker iværksætterlysten i Danmark.

Nyetableringer Q1 2022_Usikkerhed medfører store udsving i etableringsraten

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Anna Vejlby Hansen

Studentermedhjælper