; ;
Gemt

Brug for markante investeringer i samarbejdet mellem forsvar og erhvervsliv

03. august 2022

De første forhandlinger om det kommende forsvarsforlig ventes at begynde her til efteråret. Det bliver Danmarkshistoriens største forsvarsforlig – målt i kroner. Med udgangspunkt i forårets nationale kompromis om sikkerhedspolitik skal forsvarsbudgettet hæves varigt til to procent af BNP.


Det giver dansk erhvervsliv en unik mulighed for at bidrage til løsningerne for fremtidens forsvar. Det skriver Brian Mikkelsen i en fælles kronik med Venstres Lars Chr. Lilleholt, Konservatives Mette Abildgaard og Radikales Martin Lidegaard.

I Dagbladet Børsen (3/8) anbefaler de i fællesskab, at uanset hvilket områder af Forsvaret, der prioriteres eller opgaver, der skal løses, så skal det offentlige-private samarbejde i det kommende forsvarsforlig være en hjørnesten og styrkes markant

Tiden er moden til et endnu stærkere bånd mellem forsvaret og erhvervslivet end hidtil. Et bånd, som skal understøtte, at de mange forsvarsmilliarder bliver brugt bedst muligt, og sikre, at vi i Danmark er på forkant med den teknologiske udvikling.

Krigen i Ukraine har vist, hvor sårbare forsyningskæderne har været. Store flaskehalse er opstået, og det understreger vigtigheden af at gøre os mere selvforsynende. Flere lokale leverancer til Forsvaret vil kræve styrkede rammevilkår for danske forsvarsvirksomheder, og øget samarbejde på tværs af myndigheder, forskning og erhvervslivet vil medføre et stigende ressourcetræk. Det bør man fra politisk hold være parate til at imødekomme, lyder det i indlægget.

Læs kronikken i Dagbladet Børsen (3/8 2022):

Ny sikkerhedspolitisk virkelighed kalder på øget samarbejde 

 

Kontakt

Kontakt Dansk Erhverv vedr. forsvarsforliget