;
Gemt

Det er vigtigt med sammenlignelighed: Det mener Dansk Erhverv om forslag til nye standarder for bæredygtighed

08. august 2022

Der er nye regler for rapportering om bæredygtighed på vej. EFRAGs udkast til bæredygtighedsstandarder er omfattende. Dansk Erhverv har sammen med FSR – danske revisorer, DI, FinansDanmark og Forsikring & Pension udarbejdet et fælles høringssvar, som netop er sendt til EFRAG.


Dansk Erhverv har udarbejdet et supplerende høringssvar, hvor vi støtter fælles et fælles sæt af bæredygtighedsstandarder i EU. Det er vigtigt med sammenlignelighed, sammenhæng og overblik. På den anden side er Dansk Erhverv bekymret over standardernes kompleksitet og de byrder som virksomhederne kan blive pålagt. Ikke mindst i lyset af, at det vil blive lovpligtigt for mange danske erhvervsvirksomheder at afrapportere helt nye typer af oplysninger i de kommende 5 år.

Det er vigtigt, at vi alle holder os der overordnede formål for øje – bidrage til løsning af bæredygtighedsudfordringer. De løsninger kan danske virksomheder være med til at levere. De nye standarder skal bidrage til at forbedre både kvalitet, sammenlignelighed og gennemsigtighed. Det gør virksomhederne bedst, når rammerne er overskuelige og relevante.

Læs hvad de fem danske erhvervsorganisationer & Dansk Erhverv mener her:

Joint NFM statement on ESRS FINAL

pdf

Download

Consultation on Draft European Sustainability Reporting Standards

pdf

Download

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Ellen Marie Friis Johansen

CSR-chef
Rådgivere

Filip Marott Sundram

Fagchef for revision