Gemt

Detailbranchen lancerer fælles brandingkampagne: Altid i forandring

01. august 2022

Ambitionen for brandingkampagnen er at danne en fælles fortælling for branchen, der kan vise fagligheden, fællesskabet og dynamikken i detailbranchen, så flere motiverede kandidater får øjnene op for mulighederne i branchen og aktivt tilvælger uddannelsen. Kampagnen skydes i gang i efteråret 2022.

 

I november måned 2020 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter ”Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar”.

Det Faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser har på baggrund af bevillinger i trepartsaftalen taget initiativ til en flerårig brandingkampagne, der skal sikre at flere unge for øje på mulighederne i detailbranchen.

En fælles fortælling og fælles platform for branchen
Ambitionen for brandingkampagnen er at danne en fælles fortælling der kan vise fagligheden, fællesskabet og dynamikken i detailbranchen, så flere motiverede kandidater for øjnene op for mulighederne i branchen og aktivt tilvælger uddannelsen. Brandingkampagnen skal være en fælles platform for branchens virksomheder, organisationer og erhvervsskoler, hvorfra man kan kommunikere de gode budskaber ud fra. 

Mulighederne for virksomheder i branchen
Kampagnen skal dække bredden og forskelligheden i detailbranchen. Flere virksomheder og elever vil derfor indgå i kampagnen, og det vil være muligt for alle virksomheder, at anvende kampagnematerialerne alene eller som supplement til virksomhedsrettede rekrutteringskampagner.

Kampagnens indhold
Kampagnen sammensættes af en række elementer som til sammen skal skabe opmærksomhed, informere og hjælpe de unge godt på vej mod en uddannelse i detail.

Der bliver blandt andet lanceret et uddannelses- og karrieresite, hvor praktisk og inspirerende information om uddannelsen, jobbet som faglært i detail og karrieremuligheder vil fremgå.

På sitet vil er blandet andet være en jobportal, hvor alle ledige elevstillinger i detailhandelsbranchen vil blive samlet, og en bemandet chatfunktion til besvarelse af praktiske spørgsmål og e-vejledning.

Kampagnen kommer også til at indeholde 5 overordnede brandingfilm og 15 rollemodelfilm med forskellige temaer, hvor elever fortæller om deres uddannelse og job i branchen.

Endeligt lanceres der et ’Virksomhedskit’, som blandt andet indeholder kampagnelogoer, film og billeder til lokal markedsføring og branding, miniguide til anvendelse af materialer, herunder påsætning af virksomhedslogo på de forskellige materialer, som alle virksomheder i branchen har mulighed for at bruge i egne elevopslag, forslag til call-to-action tekster til Sociale Medier og forslag til hvordan kampagnen kan bruges lokalt.

Tidshorisont og nærmere information
Brandingkampagnen vil strække sig over minimum 3 år. De første kampagneelementer vil være klar i efteråret 2022.

Det er Det Faglige Udvalgs ambition er at nå ud til hele branchen, i hele Danmark, og kampagnens succes står og falder på at hele detailbranchen bakker op og sammen får udbredt den fælles fortælling for branchen, der viser fagligheden, fællesskabet og dynamikken i detailbranchen.

Dansk Erhverv, HK Handel og Det Faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelserne, har derfor taget initiativ til et informationsmøde om brandingkampagnen ”Altid i forandring”.

Informationsmødet afholdes den 17. august 2022 kl. 9.00-10.30 på Børsen i København, og I har mulighed for at deltage enten fysisk eller online.

På informationsmødet vil bureauerne bag kampagnen fortælle mere om kampagnen og give konkrete værktøjer og inspiration til, hvordan I kan bruge materialet i jeres egen branding, markedsføring og rekruttering – og dermed også være med til at understøtte det fælles arbejde med at løfte branchens image og omdømme blandt de unge. Der vil også være mulighed til at stille spørgsmål og komme med input til kampagnen.

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Claus Rosenkrands Olsen

Uddannelseschef
Medarbejderprofil
Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Rikke Alberte Scheel Sinding

Uddannelsespolitisk konsulent