Gemt

Elprisernes himmelflugt kan fordoble erhvervslivets el-udgifter…

18. august 2022

El-priserne er eksploderet over de seneste dage og handles i øjeblikket i rekordhøje niveauer. Konkret er elprisen på det fælles nordiske spotmarked steget til hele 4.190 kroner pr. megawatt, svarende til en fremgang på hele 50% i forhold til for blot én måned siden. Det er ekstremt voldsomme prisstigninger, der potentielt vil ramme både husholdninger og virksomheder meget hårdt, hvis prisniveauet ikke falder tilbage igen.

Tal for energistyrelsen viser, at erhvervskundernes fakturerede el-forbrug beløb sig til ca. 9 mia. kr. i andet halvår 2021. Ifølge vores beregninger vil erhvervslivets elregning potentielt stige til godt 20 mia. kr. i andet halvår 2022, hvis de nuværende rekordhøje priser låser sig fast frem mod årsskiftet. Altså kan de danske virksomheder potentielt have udsigt til en fordobling af deres elregning, hvis priserne ikke igen falder ned i et mere normalt niveau. Det er vel og mærke en stigning fra et i forvejen højt niveau. Tilbage i 2. halvår 2019 udgjorde erhvervskundernes fakturerede el-forbrug 3,5 mia. kr.

Prisstigningerne vi ser ind i er praksis forhåbentligt mindre, da nogle erhvervskunder har fastprisaftaler eller andre prisaftaler, som ikke er en ren variabel elpris. Ifølge tal fra Energistyrelsen har ca. 15% af erhvervskunderne en fastprisaftale. Her vil prisstigningerne først slå igennem med en vis forsinkelse.

Det ændrer dog ikke ved, at det er nærmest horrible prisstigninger på el, der rammer store dele af dansk erhvervsliv. De stigende elpriser kommer tilmed på et tidspunkt, hvor virksomhedernes omkostninger i forvejen er steget voldsomt som følge af stigende priser på produktionsinput, råvarer, fragt mv. Dertil er der også udsigt til øgede lønomkostninger som følge af den store mangel på arbejdskraft.

Bekymringen er desværre meget reel, da de nuværende futurepriser på det nordiske el-marked i øjeblikket peger i retning af yderligere prisstigninger frem mod årsskiftet. Konkret indikerer futurepriserne, at el-priserne kan stige med yderligere 25-35% frem mod årsskiftet.

Prisstigninger på el rammer dansk erhvervsliv hårdt

De øgede pres på virksomhedernes omkostninger vil ligge en betydelig dæmper på den økonomiske aktivitet og øge inflationspresset i dansk økonomi. Når virksomhedernes omkostninger til energi mv. øges, så er det penge der alternativt kunne være brugt på investeringer og nyansættelser mv. Dertil viser al erfaring, det betydelig pres på virksomhedernes omkostninger også med en vis forsinkelse vil slå igennem til forbrugerpriserne. Det kan dertil heller ikke afvises, at den betydelige stigning i el-priserne, i kombination med de øvrige omkostningsstigninger i produktionen, kan udløse en større stigning i antallet af konkurser.

Grafik: El-priserne er steget til rekordhøje niveauer..                                             

… og yderligere prisstigninger kan være i vente

Kontakt

Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil