; ;
Gemt

Iværksættere med handicap er et uforløst potentiale

25. august 2022

For personer med handicap kan iværksætteri være et godt alternativ til lønmodtagerjob. Dansk Erhverv og Dansk Handicap Forbund lancerer konkrete forslag til at gøre vejen ud på arbejdsmarkedet lettere. 
 

Når folk normalt prøver kræfter med iværksætteri, foregår det ofte i fritiden ved siden af et fuldtidsjob, indtil iværksætteren har afprøvet, om forretningen har potentiale. 
 
Den mulighed har personer med handicap ikke nødvendigvis. Der er nemlig en række regler, som spænder ben for iværksætterdrømmen, hvis man eksempelvis er i fleksjob. Det vil Dansk Erhverv og Dansk Handicap Forbund nu lave om på. 
 
”Vi har brug for en iværksætterkultur i Danmark, hvor alle idérige danskere skal have mod på at starte egen virksomhed. Det har vi, fordi flere skal skabe vækstvirksomheder, der kan sikre fremtidens arbejdspladser, velfærd og velstand. Derfor skal vi sikre, at alle har de bedste muligheder for at blive iværksætter – også folk med handicap”, siger Jasmina Pless, chef for iværksætterpolitik, Dansk Erhverv. 
 
Derfor har Dansk Erhverv og Dansk Handicap Forbund udviklet en række politiske forslag, der kan nedbryde de barrierer og bureaukratiske benspænd, der tager pusten fra iværksættere med handicap. 

 
Helt konkret foreslår Dansk Erhverv og Dansk Handicap Forbund tre tiltag: 

  1. Personer, der er i fleksjob, skal have mulighed for at afprøve livet som iværksætter ved siden af fleksjob. I dag er personer med handicap i fleksjob tvunget til at opsige fleksjobbet, hvis vedkommende vil forsøge sig med iværksætteri. 

  2. Reglerne for at benytte fleksjobordningen til drift af egen virksomhed er i dag meget stramme. Det foreslås, at eksisterende krav for fleksjob i egen virksomhed lempes til at omfatte et minimumskrav på 12 timer om ugen. 

  3.  Der bør indføres et klippekort til iværksættere med handicap, så vedkommende for en periode kan prøve kræfter med iværksætteri uden i perioden at risikere en genvurdering af arbejdsevnen. Ordningen skal omfatte personer, der i forvejen er tildelt ledighedsydelsen, dvs. personer, der er visiteret til fleksjob, men som endnu ikke er i arbejde. 


De politiske forslag skal understøttes af en informationskampagne, der skal klarlægge regler og muligheder for personer med handicap, der ønsker at stifte virksomhed. Reglerne for, hvordan personer med handicap kan starte egen virksomhed, er i dag svære at finde rundt i. Der er derfor behov for en indsats, der skal skabe klarhed og information om reglerne, således at der sikres samme betingelser for folk med og uden handicap. 
 
”I Dansk Handicap Forbund oplever vi en betydelig interesse for iværksætteri blandt mennesker med handicap, men vi har også noteret os, hvor svært det er for fleksjobbere at opbygge en virksomhed og arbejde i den med den nedsætte arbejdsevne, de nu engang har. Samtidig har vi oplevet, hvordan vores Advisory Board, som består af repræsentanter for private virksomheder, også tror på, at iværksætteri blandt mennesker med handicap kan udgøre et værdifuldt supplement på arbejdsmarkedet. Vi er derfor meget glade for at kunne præsentere dette forslag sammen med Dansk Erhverv – et forslag, som i den grad er et udtryk for ligestilling af mennesker med handicap,” siger Susanne Olsen, landsformand, Dansk Handicap Forbund. 

Se Dansk Handicap Forbunds pressemeddelelse her.

 


Læs hele udspillet fra Dansk Erhverv og Dansk Handicap Forbund her: 

Iværksættere med handicap - et uforløst potentiale

pdf

Download

Kontakt

Spørg Jasmina Pless om iværksætteri