Gemt

Kommentar: Priserne stiger med største hastighed siden februar 1983

10. august 2022

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at forbrugerprisinflationen tiltog fra 8,2% i juni til 8,7% i juli. Det er en yderligere acceleration i forbrugerpriserne, der nu har løftet inflationen til det højeste niveau siden februar 1983.  

 

Vi er desværre vidne til en ekstrem høj inflation i øjeblikket, der hører til de absolutte sjældenheder i nyere økonomisk historie. Skruer vi tiden tilbage til sommeren af 2021, så lå forbrugerprisinflationen til sammenligning på blot 1,6%. Forbrugerprisinflationen er simpelthen fløjet i vejret i et tempo vi ikke har set siden den anden oliekrise omkring 1980.

Det er primært store prisstigninger inden for varer, der har løftet inflationen i vejret. Varer er i gennemsnit steget med svimlende 13,2% over det seneste år, hvilket en den højeste prisstigningstakt siden februar 1982. Det er her særligt voldsomme prisstigninger på el, fødevarer, brændstof og gas, der har gjort sig gældende.

Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) tiltog dog også fra 4,8% i juni til hele 5,5% i juli. Det er en meget betydelig stigning, der vidner om at prispresset i dansk økonomi er både bredt og tiltagende. Der er tale om den højeste kerneinflation siden februar 1988. Det er ganske enkelt helt vildt.

Inflationen topper forhåbentligt hen over sommeren
Ser vi fremad, så er det vores forventning at inflationen vil toppe i løbet af sensommeren i et niveau omkring godt 9% for herefter at aftage langsomt resten af året. Hastigheden hvormed inflationen vil aftage er dog usikker og vil blandt andet afhænge af udviklingen i energi- og råvarepriserne. Men som tingene ser ud nu, så er der et begrundet håb om at inflationen snart topper og at vi i løbet af 2023 vil nå et mere adstadigt inflationsniveau på ca. 2-3%.

Danskernes købekraft falder kraftigt i år – men det er heldigvis midlertidigt
Den historisk høje forbrugerprisinflation betyder desværre, at danskerne generelt vil opleve et markant fald i reallønnen i år. Det er i sig selv ekstraordinært, da vi skal helt tilbage til 2012 for at finde det seneste år med fald i danskernes realløn. Det er naturligvis ærgerligt og vil presse husholdningsbudgettet i flere danske familier i år. En typisk familie med børn vil i 2022 skulle betale ca. 30.000 kr. ekstra for at købe de samme varer og tjenester som i 2021.

Det er dog værd at holde sig for at øje, at vi kommer fra nogen rigtig gode år med ekstraordinært høj indkomstvækst. Dertil har danskernes generelt øget deres opsparing igennem corona-epidemien. De fleste danskere har derfor et stærkt privatøkonomisk udgangspunkt til at kunne håndtere en periode med ekstraordinært høj inflation.

Kontakt

Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil