Gemt

Nye testkrav til plast der er i kontakt med fødevarer

16. august 2022

Med den 15. ændring af plastforordningen fra 2020 kom der bl.a. nye testkrav til fødevarekontaktmaterialer af plast, som fx melamin. Produkter, som første gang blev markedsført inden den 23. marts 2021, kan fortsat markedsføres indtil den 23. september 2022 og forblive på markedet, indtil lagrene er opbrugt.

Med forordning 2020/1245 blev den 15. ændring til plastforordningen 10/2011 gennemført.

Forordning 2020/1245 indfører bl.a. et nyt testkrav om, at migrationen af stoffer fra fødevarekontaktmaterialer af plast skal være lavere i 2. test end i 1. test, samt at migrationen af stoffer fra plasten i 3. test skal være lavere end i 2. test (kravet fremgår af bilag V, punkt 3.3.2 om ”gentagen anvendelse af genstande og materialer”). Der gælder dog en overgangsperiode for plastmaterialer og -genstande, som første gang blev markedsført inden den 23. marts 2021. Disse produkter kan fortsat markedsføres indtil den 23. september 2022 og må forblive på markedet, indtil lagrene er opbrugt.

Det nye testkrav kan være en udfordring for melaminprodukter, da der er set eksempler på, at afgivelsen af melamin og formaldehyd fra melaminplast kan stige over tid.

Til grund for ændringerne ligger nye videnskabelige udtalelser fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), om nye stoffer til anvendes i fødevarekontaktmaterialer og om anvendelse af allerede godkendte stoffer. Derudover er der rettet op på nogle uklarheder i forhold til anvendelsen af forordningen.

Se 15. ændring til plastforordningen i Forordning 2020/1245 med ændring og berigtigelse af forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer på EUR-Lex.

Overgangsbestemmelser
Forordning 2020/1245 har følgende overgangsbestemmelser i Artikel 2, med 23. september 2022 som sidste skæringsdato:

”Plastmaterialer og -genstande, der overholder kravene i forordning (EU) nr. 10/2011 med den ordlyd, der var gældende før nærværende forordnings ikrafttræden, og som første gang blev markedsført inden den 23. marts 2021, kan fortsat markedsføres indtil den 23. september 2022 og forblive på markedet, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.”

Overgangsbestemmelserne skal give producenter, importører og forhandlere af fødevarekontaktmaterialer, tid til at omstille sig til de nye regler, og begrænse tab i forbindelse med produkter på lagre, som er lovligt produceret under de tidligere regler.

Vejledning fra Fødevarestyrelsen
Fødevarestyrelsen har lavet en udførlig guide med Q&A, som skal hjælpe virksomheder og Fødevarestyrelsens tilsynsførende med fortolkning af overgangsbestemmelserne.

Se Guide til overgangsbestemmelserne i 15. ændring af plastforordningen på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Kontakt

Fødevarer

Saoirse McKeever Andersen

Fagchef for fødevarer
Fødevarer

Krestine Greve

Chefkonsulent