Gemt

Den nye regering lover iværksætterstrategi for 300 mio. kr.

Den nye regering bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne har fremlagt deres regeringsgrundlag, hvor iværksættere er kommet på dagsordenen.

Nyhed

16. december 2022

Efter mange dages forhandling har Danmark fået en ny regering hen over den såkaldte politiske midte. I Dansk Erhverv er vi glade og stolte over at se, at regeringen har lyttet og sat fokus på at løfte iværksættere i Danmark.

I regeringsgrundlaget nævnes det, at regeringen vil:

Fremlægge en iværksætterstrategi, der styrker iværksætteri i hele Danmark og gør det lettere for danskerne at investere i iværksættervirksomheder, mere attraktivt at være iværksætter uanset køn og lettere at tiltrække kapital. Regeringen vil herunder afdække mulige definitioner af iværksættervirksomheder mhp. at vurdere, om der hensigtsmæssigt kan etableres en konkret definition. Der afsættes 300 mio. kr. til strategien.

”Man kan godt komme langt for 300 mio. kr. I Dansk Erhverv ser vi frem til at bidrage med konkrete input til indholdet af en iværksætterstrategi. Det vil blandt andet være vigtigt, at regeringen fokuserer på at forbedre mulighederne for at kunne give nøgleansatte medarbejderaktier og sikrer, at det skattemæssigt kan betale sig at investere i iværksættervirksomheder i Danmark,” siger chef for iværksætterpolitik, Jasmina Pless.

Herudover er Dansk Erhverv meget tilfredse med, at regeringsgrundlaget lægger op til at lette adgangen til udenlandsk arbejdskraft, fastholde et F&U-fradrag på 130 procent og styrke vilkårene i forbindelse med generationsskifte.

 

Kontakt

Politik og Analyse

Jasmina Pless

Chef for iværksætterpolitik
Medarbejderprofil