; ;
Gemt

Guide: Få hurtigt et skattekort eller skattepersonnummer

Skattestyrelsen har nedbragt sagsbehandlingstiden på skattekort og skattepersonnummer – og du kan med få greb hjælpe med til en fortsat hurtig sagsbehandling af din nye medarbejder via den digitale blanket 04.063

Nyhed

08. december 2022

Skattestyrelsen har arbejdet målrettet på at lette administrationen af skattepersonnummer og skattekort, både for ansatte og arbejdsgivere. Og det er lykkedes, på trods af stærkt stigende antal ansøgninger.

Desværre er der nogle ærgerlige fejl eller mangler i nogle af ansøgningerne, som gør, at de er lidt længere undervejs. Det kan også betyde, at breve fra Skattestyrelsen ikke når frem til ansøger.

Vær i øvrigt opmærksom på, at fra 1. januar 2023 er der øgede krav til kvalitet af kopier af ID kort mv. der bruges ifm. ansøgninger. Fx skal kopien være læsbar og i farver, og hele dokumentet skal være synligt. Læs mere om dette i Bekendtgørelse om folkeregistrering mv. af 21. april 2022 på retsinformation.dk

Nogle af de typiske fejl er, at:

 • navne og adresser, som ikke er stavet korrekt.
 • arbejdsgiver har ikke været registreret for A-skattepligt.

Skattestyrelsen har lavet en guide til, hvordan vi sammen kan fastholde en hurtig sagsbehandlingstid:

 1. Brug den digitale blanket 04.063.     
  Når man bruger den digitale udgave af blanketten, får Skattestyrelsen de nødvendige oplysninger med det samme og kan hurtigere levere skattekortet og/eller skattepersonnummeret, end hvis den manuelle PDF-blanket anvendes.
 2. Indsend ansøgningen så hurtigt som muligt, gerne inden medarbejderen starter. Ansøgningen kan indsendes op til 1 måned inden 1. arbejdsdag.
  Omkring årsskiftet er det særligt vigtigt at indsende 04.063 rettidigt, da forskudsopgørelsen/skattekortet for indeværende år ellers ikke kan nå at være klar til december-lønudbetalingen. Hvis skattekortet ikke er klar inden 1. lønudbetaling, skal arbejdsgiver indeholde 55 % A-skat.
 3. Oplys korrekte kontaktoplysninger, som ansøgers navn og adresse, mailadresse og telefonnummer.
  Der sendes en kvittering pr. mail til ansøger for modtagelse og afslutning af sagen og der kan nemt afklares eventuelle spørgsmål. Husk også korrekt cvr-nummer for arbejdsgiver, fx ved flere underafdelinger i virksomheden og oplys også gerne mailadresse og telefonnummer for arbejdsgiveren.
 4. Tjek inden indsendelse, at oplysningerne i blanketten er de samme som i ansættelseskontrakten, fx vedr. 1. arbejdsdag.
 5. Vær opmærksom på, hvilke bilag der skal vedlægges – det fremgår af blanketten.
  Fx. kopi af begge sider af et nationalt ID-kort. Husk også at indsende alle sider af ansættelseskontrakten, og at den skal være underskrevet af både arbejdsgiver og den ansatte. Billederne skal være i ordentlig kvalitet.

Hvis ansøger er bopælsregistreret, kan man selv oprette skattekort via TastSelv og behøver ikke at ansøge via blanket 04.063. Læs mere om det på skat.dk/danskskattekort

Hvis ansøger har brug for hjælp til at anvende TastSelv, har man mulighed for at autorisere fx rådgiver eller arbejdsgiver til TastSelv via blanket 02.052

Kontakt

Erhvervspolitik & Analyse

Carl Andersen

Politisk konsulent for familieejede virksomheder
Erhvervspolitik & Analyse

Jacob Ravn

Advokat, souschef PA og Skattepolitisk chef
Medarbejderprofil