Gemt

Kæmpe sejr for biosolutionssektoren: Europæisk regelforum vedtager med Dansk Erhverv i spidsen anbefalinger til byrdereduktioner

16. december 2022

I EU-Kommissionens high-level ekspertgruppe Fit-4-Future Platformen har Dansk Erhverv det seneste år været pennefører på en rapport om regulatoriske barrierer for biosolutionsektoren. Rapporten blev i går vedtaget med opbakning fra samtlige EU-medlemslande, 19 særligt udpegede eksperter repræsentanter fra Det Europæiske Regionsudvalg samt repræsentanter fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

Hovedkonklusionerne er 10 konkrete anbefalinger til regelforenklinger og byrdelettelser for sektoren, som EU-Kommissionen nu vil tage med i deres fremtidge arbejde med alle relevante love på området. Anbefalingerne bakkes op af Platformens medlemmer.

”At Dansk Erhverv har fået vedtaget disse anbefalinger til byrdelettelser er et meget markant skridt på vejen til at få igangsat forbedringer på  en række lovgivninger, der indeholder regulatoriske benspænd for biosolutionssektoren. Europa (og særligt Danmark) har store muligheder for at gå forrest ved udvikling af nye markeder via innovative og bæredygtige løsninger fra biosolutionsvirksomheder - fra enzymer til fermentering af fødevarer til bioplast og bakteriekulturer som forlænger fødevares holdbarhed. Et nyt grønt eksporteventyr ligger lige forude, men det kræver, at vi får skabt forberede rammevilkår for biosolutions. Derfor har vi i Dansk Erhverv sat os i spidsen for at få det til ske,” siger Lasse Hamilton Heidemann, EU- og International chef, Dansk Erhverv.

Den europæiske sektor for bioteknologiske klimaløsninger – biosolutions – har i årtier leveret bæredygtige løsninger. Biosolutions dækker over produkter og løsninger, der alle er forankret i biotek – dvs. brugen af levende organismer til at udvikle nye løsninger og produkter. Mange af omstillingsteknologierne til udvikling af f.eks. plantebaserede fødevarer og proteiner til nye markeder findes i den europæiske biosolutionssektor, der også tæller nogle af Danmarks største virksomheder, en underskov af start-ups og dygtige forskningsinstitutioner. Naturlige fibre kan erstatte almindelig oliebaseret plastik. Lys og dufte såsom feromoner kan bidrage til reduktion af pesticidforbruget. Alger og fotosyntese kan opfange og konvertere CO2 til biomasse og affald kan omdannes til energi. Og der kan produceres alternative proteiner, hvilket belaster jorden mindre og sikre en robust fødevareforsyning i fremtiden.

Fit-4-Future platformen består dels af repræsentanter for EU’s medlemslande og dels af individuelt udpegede eksperter, der repræsenterer EU’s erhvervs- og arbejdsgiver organisationer, samt NGO’er og to europæiske komiteer. Dansk Erhverv er Danmarks eneste erhvervsrepræsentant i EU-organet.

Langt hovedparten af de bioteknologiske klimaløsninger udspringer af fermenteringsprocesser, der har været anvendt i århundreder, men har ikke fået den tilstrækkelige opmærksomhed i forhold til passende regulering. Faktisk kan alene de teknologier, vi kender i biosolutionssektoren i dag, på globalt plan reducere CO2-udledningen med 4.300 mio. tons frem mod 2030, svarende til knapt hele USA’s årlige CO2 udledning eller 8% af verdens samlede udledning. Det viser en ny analyserapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Alliance for Biosolutions og støttet af Novo Nordisk Fonden. Det kræver dog at rammevilkårene er på plads.

Dansk Erhverv har foruden det konkrete arbejde i platformen etableret brancheforeningen Alliance for Biosolutions, som er samlingsstedet for den danske biosolutionssektor med store virksomheder som Novozymes, Chr. Hansen, Novo Holdings, SMV’ere og forskningsinstitutioner indenfor biosolutions som Københavns Universitet og DTU.

Sektorens hovedtal: 

  • Biosolutionssektoren sælger allerede i dag for 35 mia. kr. årligt, hvoraf 27 mia. kr. er eksport (2020-tal). Markedet for danske biosolutions kan forventes at mere end tredobles frem mod 2030, hvor Danmark kan sælge biosolutions nationalt og globalt for mere end 105 mia. kr.  

  • Biosolutionssektoren beskæftiger i dag knap 7.000 årsværk og potentialet er endnu større. Frem mod 2030 kan antallet fordobles med både faglærte og ufaglærte jobs i hele landet. 

  • Biosolutions er blandt de erhverv, der skaber mest værdi pr. ansat i Danmark og bidrager til BNP med ca. 13 mia. DKK årligt. 

Læs mere: Download rapporten her

Kontakt

EU og International

Lasse Hamilton Heidemann

EU- og International Chef
Medarbejderprofil