; ;
Gemt

Nye satser for sygedagpenge, G-dage og kørselsfradrag mv. for 2023

02. december 2022

Mere end 365 dage gammel

BEMÆRK: Dette er satser for 2023. Du finder satserne for 2024 her

Så er de nye satser for 2023 vedrørende bl.a. sygedagpenge, barselsdagpenge, G-dage, kørselsfradrag og rejseudgifter på gaden. De nye satser gælder som udgangspunkt fra den 1. januar 2023.

Sygedagpenge - lønmodtagere – Træder først i kraft mandag den 2. januar 2023

Pr. uge

                        4.550,00 kr.

Pr. time

                           122,97 kr.


Barselsdagpenge – Træder først i kraft mandag den 2. januar 2023

Pr. uge

                       4.550,00 kr.

Pr. dag

                           122,97 kr.

 
G-dage

En hel G-dag

       911,00 kr. pr. dag

En halv G-dag

        456,00 kr. pr. dag

 
Arbejdsløshedsdagpenge

Fuldtidsforsikrede

      19.728,00 kr. pr. md.

Deltidsforsikrede

      13.152,00 kr. pr. md.

Dimittend, fuldtidsforsikrede (med forsørgelsespligt)

     16.177,00 kr. pr. md.

Dimittend, deltidsforsikrede (med forsørgelsespligt)

      10.785,00 kr. pr. md.

Dimittend, fuldtidsforsikrede (uden forsørgelsespligt)

     14.106,00 kr. pr. md.

Dimittend, deltidsforsikrede (uden forsørgelsespligt)

       9.404,00 kr. pr. md.

Fuldtidsforsikrede ungesats

       9.864,00 kr. pr. md.

Deltidsforsikrede ungesats

        6.576,00 kr. pr. md.


Efterløn

Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats)

      17.952,00 kr. pr. md.

Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats)

      19.728,00 kr. pr. md.

Deltidsforsikrede (91 pct. sats)

      11.968,00 kr. pr. md.

Deltidsforsikrede (100 pct. sats)

      13.152,00 kr. pr. md.


Fleksløntilskud

pr. måned

                      19.333,00 kr.


Ressourceforløbsydelse ved jobafklaringsforløb  

Medarbejdere med forsørgerpligt

      15.874,00 kr. pr. måned

Medarbejdere uden forsørgerpligt

       11.944,00 kr. pr. måned

Medarbejdere under 25 år, hjemmeboende og uden forsørgerpligt

       

       3.715,00 kr. pr. måned

Medarbejdere under 25 år, hjemmeboende og med forsørgerpligt

 

       15.874,00 kr. pr. måned


Kørselsfradrag (fradrag for kørsel mellem hjem og arbejde)

0-24 km

0 kr.

ml. 25-120 km

2,19 kr.

Over 120 km

1,10 kr. (2,19 kr. i visse yderkommuner)


Skattefri befordringsgodtgørelse til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil

Indtil 20.000 km årligt

3,73 kr. pr. km

Over 20.000 km årligt

2,19 kr. pr. km

Hvis medarbejderen kører på sin egen cykel, knallert, 45-knallert, scooter eller eget el-løbehjul er satsen 0,61 kr. pr. km.

Rejseudgifter
Som arbejdsgiver kan du vælge at betale en skattefri rejsegodtgørelse til kost, logi og småfornødenheder til medarbejdere, som rejser i forbindelse med arbejdet. Rejsen skal vare mindst 24 timer. Rejsegodtgørelse udbetales skattefrit efter nedenstående standardsatser.

Alternativt kan du vælge skattefrit at betale udgifter til mad, drikke og overnatning efter regning evt. sammen med en godtgørelse på 25 % af standardsatsen for kost til dækning af småfornødenheder på rejsen.

Hvis medarbejderens rejseudgifter ikke dækkes i forbindelse med arbejdet eller der ikke udbetales skattefri godtgørelse, kan medarbejderen få fradrag for kost, logi og småfornødenheder. Medarbejdere kan foretage fradrag for faktiske rejseudgifter mod dokumentation eller ved anvendelse af standardsatser. For indkomståret 2023 er loftet over fradrag for rejseudgifter på 30.500 kr.


Standardsatser pr. døgn

Logi

238 kr.

Kost og småfornødenheder

555 kr.