; ;
Gemt

Vi skal sikre bedre veje gennem uddannelserne

04. december 2022

Cirka hver tredje, der begynder på en videregående uddannelse, falder fra. Heldigvis begynder de fleste på en ny uddannelse. Oftest må den studerende begynde helt forfra, på trods af at de har lært en masse på deres første studie. Det betyder store tab for både den enkelte og samfundet. Det vil Dansk Erhverv nu gøre op med via et samlet forslag om bedre veje gennem uddannelsessystemet.

Godt 15.000 unge forlader deres studie hvert år. Jo længere de har studeret inden frafaldet, jo større er omkostningen for både den enkelte og samfundet. Dansk Erhverv har gennemgået frafaldene fra årgang 2013 og set på, hvor meget studietid, de frafaldne havde opnået. Beregningen viser et konservativt skøn på 25.000 årsværk.

”Det er et stort tab for den enkelte, at de skal bruge meget længere på deres studie end nødvendigt, men det koster jo i høj grad også Danmark og dansk erhvervsliv, der i den grad mangler medarbejdere,” siger Mads Eriksen Storm, uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv.

Det skal være lettere at skifte
Dansk Erhverv mener, at uddannelsessystemet skal være langt bedre til at anerkende den viden, som den studerende har opnået på en uddannelse, når der skiftes til en anden. Det vil skabe større fleksibilitet og hurtigere vej gennem uddannelsessystemet for den enkelte. I dag ved vi, at mange unge frygter uddannelsesvalget, da de føler, at det lukker døre for deres fremtid.

”Det skal være lettere at skifte fra et studie til et andet uden at blive forsinket. Det vil også gøre uddannelsesvalget mindre farligt, at man ved, at det godt kan være man går ind ad én dør – men der er mange forskellige udgange,” siger Mads Eriksen Storm.

Der skal laves en samlet plan
Uddannelsesinstitutioner får penge svarende til det antal fag, som den studerende gennemfører. Når en uddannelse i dag modtager en studerende, der er faldet fra en anden uddannelse, så får de altså flere penge jo mindre merit, de giver den studerende. Der er således incitament til at give mindst mulig anerkendelse af de kompetencer, som den studerende har.

”Der skal laves en samlet plan for de videregående uddannelser, hvor de bliver langt bedre til at anerkende det, der undervises i på andre uddannelser. Konkret mener vi, at universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier skal have den samlede udfordring, at de frem mod 2030 skal øge arbejdsudbuddet med 5.000 via bedre merit,” siger Mads Eriksen Storm.

Dansk Erhverv vurderer, at en forøgelse af meritten på 5.000 vil give uddannelsesbesparelser og øget arbejdsudbud for 1,3 mia. kr. Disse penge skal geninvesteres i bedre uddannelseskvalitet.

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Mads Eriksen Storm

Uddannelses- og forskningspolitisk chef
Medarbejderprofil