; ;
Gemt

48-timers reglen: Arbejdstiden skal dokumenteres, hvis der kræves godtgørelse

Nyhed

Dansk Erhverv | Personale - februar 2022

En medarbejder påstod, hun havde arbejdet mere end 48 timer i gennemsnit om ugen. Det kunne hun ikke bevise, og derfor blev virksomheden frifundet for at betale en godtgørelse på 50.000 kr.

 

Gældende ret
Ifølge arbejdstidsloven må en medarbejder ikke arbejde mere end 48 timer (inkl. overarbejde) i gennemsnit om ugen over en periode på 4 måneder. Gør medarbejderen det, kan arbejdsgiveren blive dømt til at betale en godtgørelse, der ifølge retspraksis som udgangspunkt udgør 25.000 kr.

Sagen kort
Sagen drejede sig om en leder af en marketingafdeling, der mente, at hun havde arbejdet mere end 48 timer i gennemsnit om ugen. Hun krævede derfor en godtgørelse på 50.000 kr., da overskridelsen af arbejdstiden skulle have stået på i en længere periode.

Medarbejderen mente, at hun hver dag havde arbejdet uafbrudt fra om morgenen til det tidspunkt, hun i løbet af aftenen havde sendt den sidste arbejdsrelaterede e-mail, og hun havde derfor udarbejdet en opgørelse over sin arbejdstid, der var baseret på de e-mails, hun havde sendt.

Medarbejderens kolleger og chef kunne dog ikke genkende opgørelsen af hendes arbejdstid. Derimod forklarede de, at hun typisk mødte på kontoret mellem kl. 10 og 11 og gik igen ved 17-18-tiden.

Landsrettens resultat
Landsretten kom frem til, at medarbejderens opgørelse af arbejdstiden ikke udgjorde tilstrækkelig dokumentation for, at hun havde arbejdet mere end 48 timer i gennemsnit om ugen.

Landsretten lagde blandt andet vægt på, at medarbejderens arbejdstidsopgørelse byggede på en forudsætning om, at hun skulle have arbejdet uafbrudt fra kl. 8.30 om morgenen til det tidspunkt, hvor hun havde sendt den sidste e-mail. Landsretten mente, at det ikke var en retvisende måde at opgøre arbejdstiden på.

Derudover lagde landsretten vægt på, at medarbejderens opgørelse af arbejdstiden ikke blev bekræftet i tilstrækkelig grad af vidneforklaringerne eller oplysningerne i sagen i øvrigt.

Endelig understregede landsretten, at medarbejderen ikke havde gjort ledelsen opmærksom på, at hun angiveligt jævnligt arbejdede mere end 48 timer i gennemsnit om ugen. Der var heller ikke oplysninger om, at virksomheden havde krævet, at hun skulle arbejde eller stå til rådighed i så stort et omfang, at det kunne understøtte hendes opgørelse af arbejdstiden.

Virksomheden blev derfor frifundet. Byretten var kommet frem til det modsatte resultat.

Dansk Erhverv bemærker
Afgørelsen bekræfter, at det er medarbejderen, der har bevisbyrden for at have arbejdet mere end 48 timer i gennemsnit i en periode på 4 måneder.

For at løfte denne bevisbyrde må medarbejderen kunne dokumentere rigtigheden af sin opgørelse af arbejdstiden, fx ved vidneforklaringer.

Dansk Erhverv anbefaler medlemmerne at kontakte Dansk Erhverv, hvis en medarbejder rejser en sag om overtrædelse af 48-timers-reglen eller andre af arbejdstidslovens regler.