; ;
Gemt

Bevar Nej Tak-ordningen for reklamer

20. februar 2022

Det er en dårlig idé at omdanne den nuværende Nej Tak-ordning for reklamer til en Ja Tak-ordning, mener Dansk Erhverv. Det vil få store negative konsekvenser for bl.a. det lokale erhvervsliv og lokaldemokratiet.

 

En række organisationer slår i dagspressen til lyd for at ændre nej tak til reklamer til en ja tak-ordning. Det mener Dansk Erhverv er en forkert vej at gå. Det vil føre til butiksdød og færre lokale aviser til at dække livet i de danske lokalsamfund.

En ja tak-ordning vil gøre det sværere for små og mindre kendte butikker at komme ud med deres budskab lokalt, og det vil derfor ramme de mindre byer, hvor butikslivet i forvejen har det hårdt. En ja tak-ordning vil også gøre distributionen af tryksager generelt dyrere og det vil ramme lokalaviser, som ofte distribueres sammen med reklamerne, og dermed lokaldemokratiet. Sidst men ikke mindst, vurderede Erhvervsministeriet i 2012. at forslaget var i strid med EU's regler om fri bevægelighed.

”En ja tak-ordning er efter vores vurdering i strid med EU-retten. Og derudover vil den også få store negative konsekvenser for både det lokale butiksliv og lokalaviserne. Det er især uden for de store byer, at danskerne fortsat bruger trykte reklamer flittigt, og det giver de mindre butikker, særligt den pressede del af detailhandelen, eks. specialvarehandlen og udvalgsvarehandlen, en effektiv kommunikationskanal. De får svært ved at forblive synlige, hvis de udelukkende skal markedsføre sig  i online-markedsføringskanaler, hvor kampen om opmærksomheden er langt større. Samtidig nyder lokalaviserne godt af samdistributionen af forskellige tryksager. Mange vil ikke overleve de højere omkostninger en ja tak-ordning vil medføre, når de så skal omdeles alene uden tilbudsaviser,” siger Henrik Hyltoft, markedsdirektør i Dansk Erhverv.

Velfungerende ordning i dag
Dansk Erhverv mener, at der allerede i dag eksisterer en ordning, der rammer en fin balance mellem butikkernes mulighed for at markedsføre sig på den ene side og klima- og miljøhensyn på den anden.

”Stort set alle danskere kender nej tak-ordningen, og over halvdelen har valgt at sige nej tak til alle eller nogle reklamer. Ordningen fungerer rigtig godt, så at indføre en ja tak-ordning er lidt som at skyde gråspurve med kanoner,” siger Henrik Hyltoft.

Den grønne omstilling er allerede i gang
Et af argumenterne for at indføre en ja tak-ordning er hensynet til miljøet. Men her er markedet allerede i fuld gang med at regulere sig selv.

”Antallet af omdelte tryksager er halveret de sidste 10 år, dels pga. Nej Tak-ordningen, dels fordi detailhandlen sender færre og lettere tryksager ud end tidligere. Derudover er langt de fleste tryksager i Danmark trykt på papir fra bæredygtigt skovbrug. Det er en generel tendens, som vi ser alle tegn på fortsætter. Så der er mange gode grunde – herunder også grønne - til, at forslaget om en ja tak-ordning er helt unødvendigt,” siger Henrik Hyltoft.

Læs mere om Dansk Erhvervs argumenter for at bevare Nej-Tak ordningen her

Kontakt

Handel

Matthias Korth Vesterdal

Chefkonsulent