; ;
Gemt

Boghandlerforeningen bliver en del af Dansk Erhverv

24. februar 2022

Boghandlerforeningen, som er brancheforening for boghandlere i Danmark, har besluttet at indgå samarbejds- og sekretariatsaftale med Dansk Erhverv, gældende fra februar 2022. Det styrker det fremtidige virke for foreningen, lyder det fra formand Lone Haagerup.

Boghandlerforeningen, der repræsenterer landets boghandlere, bliver nu en del af Dansk Erhverv. Det sker for at styrke foreningens fremtidige aktiviteter og interessevaretagelse.

”Jeg er glad for, at vi har indgået samarbejdsaftale med Dansk Erhverv. Aftalen og samarbejdet  vil give stor merværdi for foreningens medlemmer. Vi får adgang til at positionere os tydeligere i den daglige debat og være med til at sætte dagsordenen på vores medlemmers område. Som mærkesager er fortsat videreudviklingen af boghandleruddannelsen - i tæt samarbejde med Tietgen Skolen, samt Verdens Boguge-projektet, som bidrager til at styrke branchen og synliggøre boghandlerne. Som en del af Dansk Erhverv står vi også bedre rustet til at sikre branchens rammevilkår,” siger formand for boghandlerforeningen Lone Haagerup.

Bestyrelsen har siden sommer 2021 arbejdet for at finde den bedste løsning og en solid platform for foreningens virke nu og i fremtiden. Boghandlerforeningen har de sidste 5 år undergået en stor forandring, idet foreningen er gået fra at være indtægtsskabende i form af Boginfo og salg af data, til i dag at være en brancheforening, der primært skal varetage medlemmernes interesser politisk.

I Dansk Erhverv hilser man Boghandlerforeningen og det nye samarbejde velkommen.

”Vi glæder os over, at Boghandlerforeningen nu bliver en del af Dansk Erhverv, og vi sammen kan støtte op om de dagsordener og behov branchen og foreningens medlemmer har. Der sker meget på bogmarkedet i disse år, og vi er glade for at kunne støtte op om Boghandlerforeningens dagsordener med de erfaringer, vi har i Dansk Erhverv,” siger markedsdirektør i Dansk Erhverv Henrik Hyltoft.

Det nye samarbejde forankres i et stærkt team i Dansk Erhverv med stor erfaring med brancheforeningsarbejde, og den nye sekretariatschef for Boghandlerforeningen bliver Betina Schiønning.

”Det er en opgave jeg påtager mig med stor glæde og entusiasme. Jeg finder en personlig glæde ved bøger i alle formater og har gennem en årrække beskæftiget mig professionelt med brancheforeningsarbejde. Jeg glæder mig utrolig meget til at bringe mine erfaringer i spil for Boghandlerforeningens medlemmer, så deres interesser bliver hørt, og øger opmærksomheden på, hvad bøger og boghandlere kan bidrage med. Det er enormt vigtigt, at få sat fokus på den kæmpe rolle, bøger spiller for såvel børn som voksnes udvikling, mentale ro, viden og læring i en samtid, hvor tempoet er højere end nogensinde,” siger Betina Schiønning, kommende sekretariatschef i Boghandlerforeningen.

Kontakt

Handel

Betina Schiønning

Chefkonsulent