Gemt

Fortrydelse af espressomaskine efter den var taget i brug

24. februar 2022

Forbrugerklagenævnet: En forbruger kunne fortryde købet af en espressomaskine, selvom han havde brygget 40 kopper kaffe på den. Netbutikken kunne foretage fradrag for værdiforringelse, som i det konkrete tilfælde blev fastsat til 30 pct. af nyprisen.

 

En forbruger købte en espressomaskinen til 4.999 kr. Sammen med maskinen leverede netbutikken kaffe og filtre til maskinen.

Kunden klagede kort tid efter modtagelsen over, at espressomaskinen var mangelfuld. Han krævede afhjælpning, men forbeholdt sig ret til at fortryde. Netbutikken sendte en returlabel, og kunden returnerede espressomaskinen og den resterende del af filtre og kaffe. Kort efter udnyttede kunden sin fortrydelsesret.

Netbutikken foretog fradrag for værdiforringelse og tilbagebetalte 2.904,05 kr. til kunden.

Kunden mente, at det beløb, netbutikken havde fratrukket, var for stort og indbragte sagen for Center for Klageløsning/Forbrugerklagenævnet. Han krævede den resterende del af købesummen (2.094,95 kr.) tilbagebetalt, eller subsidiært 1.000 kr.

Kunden påpegede, at netbutikkens fradrag svarende til 30 pct. af varens pris (1.500 kr.) var for høj, og at netbutikken ikke var berettiget til at fratrække 469,95 kr. for kaffe og filtre, som var leveret gratis. Netbutikken var heller ikke berettiget til at opkræve 125 kr. for returneringen (returlabel), da kunden i første omgang havde klaget over mangler.

Den sagkyndige udtalte mere generelt, at en espressomaskine af den pågældende type ville kunne videresælges som en demovare til en pris, der var reduceret med 20 til 30 pct. af nyprisen. Endvidere ville den først skulle rengøres, hvilket ville kunne gøres for ca. 495 kr. Det var ikke muligt at undersøge espressomaskinen, da den erhvervsdrivende havde videresolgt den for 1.999 kr.

Forbrugerklagenævnet fastslog, at

  • netbutikken var berettiget til at foretage fradrag for værdiforringelse, fordi kunden havde brugt varen ud over, hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde den fungerede på.
  • netbutikken var berettiget til at fradrage 1.500 kr. på baggrund af den sagkyndiges udtalelse.
  • netbutikken ikke kunne foretage fradrag for forbrugt kaffe og filtre, da det ikke var godtgjort, hvilken pris der var opkrævet for tilbehøret.
  • netbutikken var berettiget til at tilbageholde betaling for tilbagesendelse (returlabel), da kunden forud for købet var oplyst om, at han skulle betale for returnering af varen ved fortrydelse.

Sagen endte altså med, at netbutikken blev pålagt at betale yderligere 469,95 kr. til kunden svarende til fradraget for kaffe og filtre. Da kunden ikke i det væsentligste fik medhold i sit krav, blev netbutikken ikke pålagt at betale sagsomkostninger til Nævnenes Hus for behandling af sagen. Kunden fik heller ikke sit klagegebyr tilbagebetalt.

Husk det nu, netbutikker:
En væsentlig forudsætning for, at sagen endte, som den gjorde, var, at netbutikken havde oplyst korrekt om fortrydelsesretten, herunder havde sørget for at kunden fik adgang til lovens standardfortrydelsesblanket. Kunden var også blevet oplyst om, at han skulle betale for returnering af varen ved fortrydelse.

Læs hele afgørelsen her.