; ;
Gemt

Interview med Mia Wagner og Anne Stampe: Female Founders House skal løfte et samfundsansvar

10. februar 2022

imagewgod.png

Personlig udvikling, netværk og faglighed er ifølge de to stiftere bag Nordic Female Founders nøglen til skalering for kvindelige iværksættere. Derfor bygger de nu, sammen med Jeudan, Female Fouders House for at putte netop de tre elementer ind i et fysisk rum. Selvom huset for nu kun kommer til at ligge i København, så håber de, at kvindelige iværksættere fra hele landet vil have deres gang i huset i Bredgade for at bidrage til at skabe en holistisk tilgang til det at drive virksomhed. For kvinder er og bliver en god forretning – de skal også bare selv tro på det.

Af Anna Vejlby Hansen

Historien om Nordic Female Founders
Nordic Female Founders investerer for at styrke kvinder og kvinders position i dansk iværksætteri. Det gør de hovedsageligt gennem investeringer i startups med diversitet. Mia Wagner og Anne Stampe Olesen investerer for at skabe balance mellem kønnene, fordi de tror på, at en bedre kønsbalance i iværksætteri skaber et stærkere dansk erhverv med plads til alle og med de bedste betingelser for vækst. Ganske fejlagtigt tror mange, at Nordic Female Founders er en hjælpeorganisation for kvinder, der ikke kan selv, og det kunne ikke være mere forkert. Kvinderne i netværket er dygtige erhvervsdrivende, der skaber store forretninger med god bundlinje. Mia Wagner investerer som Løvinde på vegne af Nordic Female Founders i DR-programmet Løvernes Hule, hvor hun sidder som alene kvinde. Før det har hun på forskellige måder oplevet, at der var benspænd for kvinder, som der ikke fandtes for de mandlige kollegaer. Det er hverken første eller sidste gang, at Mia Wagner har oplevet at være alene kvinde i rummet og med opmærksomhed fra Løvens Hule modtager Mia Wagner mange historier fra kvinder, der oplevede modgang, hvor der egentlig ikke bør være det.

Da Mia Wagner besluttede sig for at forlade Freeway tog Anne Stampe med uden at tøve. De to kvinder startede med ingenting og blev enige om, at det var dagsordenen med at løfte kvinder i dansk erhvervsliv som selvstændig erhvervsdrivende, der skulle være udgangspunktet for forretningen. Mia og Anne kunne nemlig se, at det særligt var denne gruppe, der manglede en platform, som det nu er lykkes dem at skabe. Opmærksomheden har været overvældende.

Aktivistisk eksekvering
Mange vil gerne løfte diversitetsdagsordenen, men få gør noget. Det afspejles særligt i statistikkerne, der kun flytter sig i en dårligere retning:

Det er ikke længere nok, at vi bare taler om diversitet. Vi bliver simpelthen nødt til at gøre noget. Egentligt er vi også blevet overrasket over, hvor meget vi egentlig skal gøre. I starten troede vi nok, at dagsordenen blot skulle sættes. Det viste sig bare slet ikke at være nok til at flytte noget. Desuden er der mange, der sætter det på agendaen, men det er ord uden handling. Vi ville ikke være en del af den gruppe der gør noget,” siger Anne Stampe Olesen.

Mia Wagner og Anne Stampe kan eksekvere og få ting til at ske. Det var særligt stilstanden i statistikkerne for kvinder i dansk erhvervsliv, der provokerede de to investorer. Derfor er Nordic Female Founders mission både at hjælpe iværksættere til at skalere og facilitere et netværk for kvindelige business angels som samtidig kan hjælpe med, at flere kvinder bliver aktive i bestyrelserne hos startups. På den måde har Nordic Female Founders tre indsatsområder: Stærkere og flere kvindelige iværksættere, stærkere investorer og flere kvinder i bestyrelser:

Vi skaber sæbebobler i dansk erhvervsliv, der kan vokse op og blive store og på den måde reelt påvirke statistikken. Det har vi gjort ud fra missionen om, at vi konkret skal flytte på de her tal i Danmark. Efter at vi har været tydelige på dagsordenen, er der kommet mange aktører i vores kølvand. Det vidste vi ville ske, og det er helt okay,” siger Mia Wagner.

Kvinder vil det hele, men tror ikke selv på det
Da jeg spørger Mia Wagner og Anne Stampe, hvordan de adskiller sig fra andre investorer, er deres første indskydelse om de behøver at adskille sig. Det behøver de naturligvis ikke, men de investerer alt andet lige i nogle andre cases end deres mandlige kollegaer. Investorer investerer i mennesker, der ligner dem selv. Det viser statistikkerne. Selv mener Anne Stampe og Mia Wagner, at de har en anden tilgang til deres iværksættere, men tendensen er den samme; de investerer i mennesker, der ligner dem selv. Det minimerer risikoen:

Måske differentierer vi os overhovedet ikke fra andre investorer. I og med at vi er kvinder i 40’erne, så investerer vi jo anderledes end mænd på 60 år. Vi investerer i mennesker, som vi kan se nogle synergier med, og som vi har lyst til at arbejde sammen med. Vi investerer alt andet lige også i mennesker, der ligner os selv. Selvfølgelig skal vi kunne se, at vi skal have vores penge igen. Det er en investering – ikke en gave eller et sponsorat. Vi er sat i verden for at gøre det tydeligt, at kvinder også kan skabe vækstsucceser. Derfor er det også en udfordring, at kvinder ikke er klar over, hvad de selv kan, men endnu værre, at de ikke har særlig høje ambitioner. Kvindelige iværksættere mangler ambitioner fordi de ikke har begrebsverden til det. Der er brug for foregangskvinder, der kan vise, at det er okay at ville tjene penge og skalere sin virksomhed.”

Hele mennesker performer bedst
Ifølge teamet bag Nordic Female Founders er det særligt kvindernes ønske om at have det hele, (om at ville gøre det hele perfekt) der spænder ben for, at eksekvere på deres ideer og turde satse stort. Dansk Erhverv har undersøgt, hvad der afholder danske kvinder fra at vælge en karriere som iværksætter. Her ser vi, at den største barriere for unge kvinder (18-34 år) er, at de ikke mener, at de har de rette kompetencer. For aldersgruppen 34-49 år svarer størstedelen, at de frygter, at det kræver flere arbejdstimer, end de ønsker at bruge på at arbejde. For Nordic Female Founders er den vigtigste mission at skabe samme vilkår for kvinder, som mænd har haft de sidste mange år. Da Mia Wagner og Anne Stampe startede forretningen, spurgte de 120 kvinder, hvad de så som barriere for succes som selvstændig erhvervsdrivende. Kvinderne angav tid, økonomi og perfektionisme. Altså præcis de samme tendenser, som Dansk Erhvervs kvindelige iværksættermedlemmer gav udtryk for.

Mia Wagner og Anne Stampe forsøger aktivt i deres arbejde at nedbryde disse barrierer ved at skabe en stærk fortælling om, at kvantitet absolut ikke er kvalitet i forhold til arbejdstimer. Det gør de bl.a. ved at komme performancekulturen til livs. Det er nemlig ikke på 100. time, at iværksætteren leverer varen, og de vil derfor nedbryde den stereotype forestilling af iværksætteren som en evig slider, der sover på sofaen for at følge med. Man skal kunne være et helt menneske for at kunne yde det bedste i sin virksomhed. Og det er på den front, at Anne Stampe og Mia Wagner mener, at deres kultur er anderledes end mange andres.

image5jmd.png

Female Founders House: Hus for frirum og diversitet
Personlig udvikling, netværk og faglighed er ifølge Mia Wagner og Anne Stampe nøglen til skalering for kvindelige iværksættere. Derfor bygger de sammen med Jeudan Female Fouders House, for at putte de tre elementer ind i et fysisk rum. Selvom huset for nu kun kommer til at ligge i København, så håber Nordic Female Founders, at kvindelige iværksættere fra hele landet vil have deres gang for at bidrage til at skabe en holistisk tilgang til det at drive virksomhed. For det er det enkelte menneske, der udgør vedkommendes virksomheds muligheder for skalering.

I fællesskab med Jeudan er Nordic Female Founders ved at bygge Female Founders House, hvor der skabes et rum for women’s empowerment hver evig eneste dag. Kontorfællesskabet skal være et uformelt hus, hvor kvindelige founders kan skabe et stærkt netværk og sparre med hinanden. Huset kommer til at have alt det, som man har på et kontor, men samtidig også alt det, der er udenom. I huset er døren åben og der appelleres til faglighed. Både iværksættere og investorer kan droppe ind og ud, som det passer dem, og der vil være alt fra yoga om morgenen til makeup-rum, tøjbytning og tilgængelige mødelokaler:

Vi vender spillepladen om. Vi er vant til at være ene kvinde i et lokale, og nu bliver det omvendt. Det betyder ikke, at mænd ikke er velkomne i vores fællesskab. Tværtimod. Mændenes rolle er den samme som alle andres. Vi skal alle være i samme klub, men vi har brugt enormt meget til på at stå og banke på døren udenfor, og ingen har lukket os ind. Nu udvider vi rummet og skaber vores egen platform. Om fem år er det formentlig ikke noget, der hedder kvindelige – og mandlige iværksættere eller investorer. Så er det bare en investor eller en iværksætter. Danmark er bare gået i stå, og nu forsøger vi at gøre vores til, at vi flytter os.” siger Anne og Mia.

Huset har flere etager. Der vil være flere niveauer af medlemskaber fordelt på de fire etager i huset. I stueetagen vil man kunne være i kraft af sit medlemskab, og det er her viden og netværk er tilgængeligt. På næste etage er der flyverpladser med mødelokaler. På etagen ovenover vil der være plads til ansatte fra større virksomheder. Mia Wagner og Anne Stampe er klar over, at de skal være kulturbærende i huset og derfor er det også her, de kommer vil have deres daglige gang. Huset skal beværte venindeskab, hvor kvindelige iværksættere løfter hinanden i flok og skubber hinanden frem. Husets frirum skal også bryde med det skarpe skel mellem, hvornår vi er på arbejde og hvornår vi ikke er på arbejde:

”Vi løfter flere kvinder i vækstiværksætteri ved faglighed, personlig udvikling og netværk. Det er husets værdier. Fagligheden ligger i, at vi kan se, at mange af dem vi møder f.eks. ikke ved nok om skaleringsværktøjer, risikoafdækning og finansieringsmuligheder fra Vækstfonden. Når man har den rigtige viden og de rigtige værktøjer, så kan man sove godt om natten. Med stærk faglighed kan man navigere trygt,” siger Mia Wagner.

imagex8c0m.png

Partnerskaber med dansk erhvervsliv
Nordic Female Founders har oplevet meget stor interesse. Faktisk så stor, at det ikke varer længe før, der ikke er flere pladser tilbage i huset:

Nu rækker vi ud til dansk erhvervsliv for at etablere partnerskaber. For vi har alle en rolle i at løfte den her dagsorden. Det er et fælles ansvar. Partnerskaberne skal hjælpe os med sparring og netværk i vores stueetage, hvor viden skal være frit tilgængelig for de kvindelige iværksættere. Partnerskaberne skal derfor bakke op om huset. For vi har brug for partnerskaberne til at løfte dagsordenen. Når folk går ind i vores hus, så skal man kunne mærke, at Danmark bakker op. Det, at der er partnerskaber, der får deres navn på væggen og bliver synlige i huset betyder, at vi tør tage de skridt, vi ellers ikke var store nok til før,” siger Anne Stampe og Mia Wagner.

Mia Wagner og Anne Stampe lægger ikke skjul på, at der også er et økonomisk aspekt i det. Sammen løfter de et samfundsansvar, og det er ikke der, de tjener deres penge. Nordic Female Founders arbejder konstant og samler kvindelige iværksættere for at sætte dem sammen. Derfor vil økonomisk opbakning fra store spillere gøre en verden til forskel:

”Vi er jo egentlig bare investorer, og så er der et behov. Vi håber at lave en god business case på det, men lige nu og her er vi jo også iværksættere. Det er vi med hjertet. Der er behov for, at andre end os tager den her samfundsopgave på sig og løfter den sammen med os.”

Politisk opmærksomhed, men ingen politisk handling
Som panelist i Dansk Erhvervs Panel for Verdens Bedste Iværksætterland har Mia Wagner været med til at lave konkrete anbefalinger til, hvordan Danmark bliver en iværksætterhub:

At være med til at lave Dansk Erhvervs iværksætterpolitik har været definerende for mig og mine politiske ambitioner for dagsordenen om iværksætteri. De konkrete policy-anbefalinger, som vi lavede for et år siden, er stadig relevante, men der mangler politisk vilje i Danmark. Politikerne vil enormt gerne associeres med iværksætterdagsordenen, men gør intet for at fremme den. Vi er dog i dialog med Pernille Weiss, der er ved at skrive en INI-rapport om kvindelige iværksættere i hele EU. Hun er den eneste der har rakt ud for at hjælpe os.”

End game: Female Founders House i Japan
Ambitionerne er høje for missionen er klare:

End game er, at vi har et Female Founders House i Japan. Jeg aner ikke, hvornår vi når derhen, men der er utroligt mange veluddannede kvinder i Japan – og mange andre steder i verden, der ikke har muligheder. Målet er, at den model vi er ved at bygge i Female Founders House i København skal skaleres internationalt. Der skal være huse alle steder i verden – for det er et konkret problem, som husene afhjælper. Vi gør det her, fordi vi gennem vores liv har oplevet, at kvinder ikke har et valg. Vi påtager os derfor ambitionen om at løfte uligheder mellem kønnene på vegne af verdens kvinder. Det er derfor, vi er her i dag. Female Founders House skal løfte et samfundsansvar,” siger Mia Wagner.