; ;
Gemt

Medieudspil: Gode takter, men også skæve konkurrencevilkår

03. februar 2022

Regeringen har netop præsenteret sit mediepolitiske udspil. Dansk Erhverv hilser flere af forslagene velkommen, men det helt afgørende er, at der bliver skabt politisk ro på området med en kommende aftale, der er så bred som mulig, samt at de kommercielle vilkår er fair. Blandt andet bør digitalt indhold omfattes af nulmoms, og DR skal udlægge mere produktion til uafhængige producenter.

Torsdag præsenterede regeringen sit mediepolitiske udspil. Især har fokus været på tech-giganter og lokalmedier. Dansk Erhverv synes, der er gode takter i udspillet, men det er flere dimensioner i det mediepolitiske område, som udspillet ikke adresserer. Det gælder blandt andet de skæve konkurrencevilkår, hvor nogle medier er omfattet af nulmomsbestemmelsen, mens andre ikke er.

”Vi appellerer kraftigt til, at der indføres nulmoms for alle digitale publicistiske medier, så fx digitalt magasinindhold og podcast ligestilles med digitale aviser og nyhedsmedier.  Mediepolitikken skal føres ajour med den digitale virkelighed, vi lever i”, siger Anders Thomsen, markedsdirektør for Digital, Rådgivning og Service i Dansk Erhverv.

Begræns offentligt støttet indhold på tech-giganters platforme
Derudover bør man i mediepolitisk regi forholde sig til, at DR gratis stiller store mængder indhold til rådighed for YouTube. Det forvrider konkurrencen i forhold til abonnementsbaserede distributionskanaler, der skal betale for at distribuere DR’s indhold til danskerne. Det bør Christiansborg gøre noget ved.

”Vi savner, at regeringen vil skabe klare rammer for tilgængeliggørelse af offentligt støttet indhold som fx DRs indhold på platformstjenester. Offentlige midler skal ikke bruges til at skabe unfair konkurrence,” siger Anders Thomsen.

Regeringen lægger i øvrigt meget vægt på demokratisk kontrol med tech-giganterne og vil arbejde på det i forskellige såvel nationale som internationale fora.

”Tech-giganterne opererer globalt, og det er derfor afgørende, at regulering udformes i de relevante organisationer, hvilket især vil sige EU,” siger Anders Thomsen.

Konstruktivt samspil mellem DR og de kommercielle aktører
Det er også vigtigt, at man i de kommende forhandlinger forholder sig til, at DR fylder ekstremt meget i det danske medielandskab, og det er derfor vigtigt at sikre en balance mellem DR og kommercielle aktører.

”DR har som landets største offentligt støttede public service-aktør et særligt ansvar for at understøtte et sundt økosystem for tv, radio og internetbaseret indhold. Det er afgørende, at DR øger sin udlægning af produktion, og vi mener, den skal udgøre minimum 20 pct. af DR’s økonomiske ramme mod 14 pct. i dag,” siger Anders Thomsen.

Modernisering af Public Service-Puljen
Når det gælder public servicepuljen, er der gode takter, men der er stadig lidt plads til forbedring.

”Vi hilser det velkomment, at regeringen vil revidere distributionskravene. Vi mener, at dækningskravet skal nedsættes, så en tv-station, der ønsker at udsende indholdet, kun skal nå ud til 40 pct. og ikke 50 pct. af de danske husstande som i dag. Desuden er det vigtigt, at alle indholdsproducenter skal kunne søge om støtte til tv-programmer på betingelse af, at de har en distributionsaftale med en tv-station og eventuelt også en streamingtjeneste, og at de følger den danske rettighedsmodel,” siger Anders Thomsen.

Unødig sammenblanding af mediepolitik og arbejdsmarkedspolitik
Der har også sneget sig en tidsel ind i udspillet, som ikke hører hjemme i mediepolitikken, som omhandler kædeansvar vedrørende arbejdsforhold i film- og tv-branchen.

”Det er problematisk, at regeringen vil benytte Public Service-puljen til at almengøre overenskomsterne og gennemføre et kædeansvar for underleverandører i strid med den danske model. Det er en unødig sammenblanding af mediepolitik og arbejdsmarkedspolitik. Selvfølgelig skal der være ordentlige arbejdsforhold, men det sikres bedst gennem direkte forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter – ikke gennem påtvungne overenskomster,” siger Anders Thomsen.

Læs Dansk Erhvervs anbefalinger til en ny medieaftale: En stærk dansk mediefremtid

Kontakt

Kommunikation & Presse

Jesper Ingemann

Pressekonsulent