; ;
Gemt

Nye krav om affaldssortering på arbejdspladsen – Kampagne skal hjælpe virksomhederne

08. februar 2022

Danske virksomheder skal ved udgangen af 2022 sortere affald ligesom private husholdninger. Miljøstyrelsen har lanceret en kampagne, der skal hjælpe virksomhederne til korrekt affaldssortering på arbejdspladsen.

 

Med Affaldsbekendtgørelsen fra januar 2021 er der kommet krav til ensrettet sortering af affald. Fra udgangen af 2022 vil sorteringskriterierne gælde for husholdningslignede affald på arbejdspladser. Der vil ligeledes være krav til mærkning af affaldsbeholderne. 

For at hjælpe virksomhederne på vej har Miljøstyrelsen lanceret en kampagne, hvor der blandt andet kan findes svar på, hvad husholdningslignede affald er, og hvilke affaldstyper der skal sorteres i. Kampagnen indeholder desuden materiale, der kan tilpasses arbejdspladsen, så der kommer den rette mærkning på affaldsbeholderne med vejledning om, hvad der må smides i de enkelte beholdere.  

Dansk Erhverv hilser kampagnen velkommen og har i løbet af efteråret selv bidraget til indholdet. Mangler din virksomhed viden om reglerne eller inspiration til at kommunikere til ledelsen, til medarbejderne eller til affaldsindsamlerne, er der inspiration til dette på www.affaldssorteringnytter.dk.

Ensrettet sorteringskrav gælder også i private husholdninger
I juni 2020 blev Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi vedtaget. Det blev med klimaplanen besluttet, at indsamlingen af danskernes affald skulle strømlines ved at indføre krav til indsamling af 10 forskellige slags affald. Kravet for husholdningsaffald trådte i kraft den 1. januar 2021, mens det for virksomheder skal træde i kraft den 31. december 2022.  

I forbindelse med implementeringen blev der tilføjet en dispensationsmulighed, der gør det muligt for kommunerne at søge dispensation for implementeringsfristen. Miljøstyrelsen har givet dispensation til 74 kommuner.  

Ensartet sortering er et af tiltagene til at øge genanvendelsen. Det er derfor vigtigt, at kommunerne får implementeret den strømlinede sortering. Sorteringen sikrer, at større mængder bliver indsamlet samtidig med, at de indsamlede mængder bliver mere ensartet og dermed nemmere at genanvende.  

Kampagnen fra Miljøstyrelsen kan også bruges af kommunerne i forhold til deres formidling til borgerne, så kommunikationen bliver ensartet.

Læs mere om kampagnen på www.affaldssorteringnytter.dk.

Kontakt

Klima, energi og miljø

Marianne Ladekarl Thygesen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil