Gemt

Sådan vil detailsektoren skabe mere bæredygtig plastemballage

08. februar 2022

Store mængder af plastemballage i vores dagligdag ender i forbrændingen som Co2, fordi de eksempelvis ikke kan skilles ad og sorteres rigtigt. Det vil detailsektoren lave om på. Derfor præsenterer en række nøgleaktører nu en fælles designguide, som skal gøre plastemballagen mere enkel og ensartet, så mere plast fremover kan genanvendes.

 

Plastaffald er en af klodens store miljømæssige udfordringer. Derfor er genanvendelse af fx emballage vigtigt for at sikre, at vi bruger ressourcerne igen og igen. Den danske detailsektor har længe arbejdet med grønne tiltag, men for første gang samles sektoren på tværs af værdikæden for at komme plastproblemet til livs.

Størstedelen af dagligvarehandlen - lige fra producenterne af emballage over butikskæder til genindvindingsindustrien, som står for at udnytte udtjente produkter og materialer, der ellers bliver til affald, er gået sammen om at gøre noget ved plastemballage. Et meget væsentligt initiativ er en ny designguide, som skal øge genanvendelsen af emballagen markant.

”Vi er i detailsektoren meget bevidste om at sørge for en både grøn og effektiv forretningsdrift. Når det gælder emballage og plast i særdeleshed, er vi allerede nået langt. Men der er ingen tvivl om, at jo mere vi kan forenkle og ensarte emballagerne på tværs af detailsektoren, jo mere genanvendelse sikrer vi. Derfor er jeg også meget glad for, at vi er så mange inden for vores erhverv og i hele værdikæden, som er gået sammen om at gøre noget ved det. Nu står vi med denne designguide, som jeg er sikker på, vil være til stor hjælp for erhvervslivet, når vi skal sikre mere bæredygtig plastemballage. Men også for forbrugerne, som både er meget optagede af plastproblemet, men som samtidig på daglig basis oplever, at korrekt sortering kan være rigtig bøvlet,” siger Per Thau, der er formand i samarbejdet om plast i detailsektoren og koncerndirektør i Coop.

Designguiden skal blandt andet hjælpe til at få færre emballager, der er lavet af for mange forskellige materialer, er limet sammen eller på anden vis er for besværlig at sortere eller håndtere for forbrugerne, når indholdet er brugt, og emballagen normalt smides ud. Incitamentet bliver tydeligt for at arbejde aktivt med de emballager man markedsfører, når producentansvaret for emballager indføres i 2025. Her skal omkostningerne for emballagehåndteringen på ca. 2,35 mia. kr. årligt nemlig afholdes af virksomhederne.

”Vi håber, at virksomheder i hele kæden kan få gavn af denne designguide, så vi kan skabe et mere bæredygtigt emballageforbrug. Og så viser det også, at erhvervslivet kan stå sammen og komme med gode grønne løsninger,” siger Per Thau.

Designguiden publiceres af samarbejdet om plast i detailsektoren, som er etableret i samarbejde med Miljøministeriet.

Læs designguiden her.

Kontakt

Klima, energi og miljø

Andreas Hastrup Clemmensen

Chefkonsulent