Gemt

Gentænk håndtering af pandemier

22. januar 2022

Dansk Erhverv lancerer nu en række principper, der skal ændre den måde, myndighederne i Danmark håndterer restriktioner og pandemier på i fremtiden. Et af kerneprincipperne er blandt andet at styrke virksomhedernes retssikkerhed. Det handler også om at sikre mere inddragelse og forudsigelighed, hvis vi igen kommer til at stå i en situation, hvor virksomhederne skal pålægges restriktioner eller tvangsnedlukninger.

Corona-pandemien har ramt dele af dansk erhvervsliv hårdt. Trods fortsatte høje smittetal lysner det, og det er nu tid til at se frem og tage læring af de seneste to år i coronaens skygge. Vi skal lære af fortiden, så fremtiden bliver meget bedre. Det er på den baggrund, at Dansk Erhverv nu lancerer seks principper, der skal sikre en langt mere hensigtsmæssig håndtering af pandemier i fremtiden.

”Coronaen har været en stor del af vores liv i snart to år. Fra start er virksomheder gået forrest, og erhvervslivet har i samspil med myndighederne en stor del af æren for, at vi som land har klaret det bedre end mange lande. Men nu er tiden kommet til at se frem. Til at tage ved lære af de sidste to år. Til at sikre, at danske virksomheder får bedre betingelser og en styrket retssikkerhed fremadrettet. For eksempel har virksomhederne i dag ikke lovgivningsmæssigt grundlag for at få kompensation for deres tab. Det har været og er en stor udfordring for vores medlemmer. Det skal laves om,” siger Brian Mikkelsen.

Ønsker mere forudsigelighed og inddragelse
Den manglende retssikkerhed har ikke været virksomhedernes eneste udfordring. For eksempel har det ofte været unødigt besværligt at få information om, hvilke restriktioner, der blev indført fra hvornår. Og myndighederne har flere gange meldt restriktioner ud, inden bekendtgørelserne har været på plads. Det er oplagt, at der er et behov for, at erhvervslivet bliver mere inddraget. For eksempel i de beslutninger, som bliver truffet i regeringens epidemikommission.

”Naturligvis skal dansk erhvervsliv inddrages mere i beslutninger, der har haft enorme konsekvenser for danske virksomheder. Informationsniveauet skal højnes. Der er brug for mere overblik over, hvad der er blevet besluttet, og hvilke konsekvenser beslutninger har. Derfor vil det være oplagt at sammensætte epidemikommissionen bredere,” siger Brian Mikkelsen.

Læs Dansk Erhvervs principper til håndtering af kommende pandemier og restriktioner her.

Principper_til_håndtering_af_kommende_pandemier_27012022

pdf

Download

Kontakt

Kommunikation

Lars Ohlsen

Pressechef