;
Gemt

Smal aftale om arbejdskraft er utilstrækkelig

21. januar 2022

Den netop indgåede politiske aftale løser ikke virksomhedernes problemer med mangel på arbejdskraft. Aftalen medfører stort set alene status quo i forhold til arbejdsudbud. Den indeholder både negative og positive elementer, men samlet set er aftalen utilstrækkelig og skuffende, lyder det fra Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

Den netop indgåede aftale mellem regeringen, SF, Radikale Venstre, Kristendemokraterne og Dansk Folkeparti leverer ikke på højere arbejdsudbud, som virksomhederne har hårdt brug for.

”På virksomhedernes vegne må vi desværre konstatere, at aftalen er både skuffende og utilstrækkelig i forhold til at modsvare den historiske mangel på arbejdskraft, de oplever. Der er ikke tale om en reformaftale, den medfører stort set alene status quo i forhold til arbejdsudbud. Det er skuffende, at Folketingets partier ikke har kunne mødes om en bred aftale, der for alvor tager hånd om den udfordring, vi som samfund og vores virksomheder står med. Det er eksempelvis skuffende, at beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft ikke er med i aftalen,” siger adm. direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen.

Langt fra ambitiøs nok
Netop nu foretager virksomhederne 14.000 forgæves rekrutteringer om måneden. Aftalen, der leverer omkring 12.000 i øget arbejdsudbud, er langt fra ambitiøs nok. 

”Det er sjældent, at reformvinduet i dansk politik er åbent. Og med den aktuelle og historiske mangel på arbejdskraft, der åbenlyst skaber store udfordringer bredt i erhvervslivet og i samfundet, havde vi håbet på mere. Læg hertil, at alt tyder på, at manglen på arbejdskraft kun bliver større de kommende år. Større reformer skal gennemføres nu, hvis de skal have effekt om 5 og 10 år,” siger Brian Mikkelsen og fortsætter:

”De positive tiltag der er med i aftalen, kvitterer vi for. Men vi må også bare konstatere, at der er brug for meget mere, hvis Danmark skal kunne mere. Vi opfordrer nu til, at Folketingets partier på ny vil sætte sig sammen og påbegynde en større reformagenda.”

Tiltag der løfter arbejdsudbuddet – og sænker det
Aftalen indeholder positive elementer, der øger arbejdsudbuddet.

”At dimittendsatsen bliver sat ned, og at modregningen i folkepensionen bortfalder, er tiltag vi er glade for nu gennemføres. Det er tiltag, som vi i Dansk Erhverv også har foreslået. Tiltagene betyder, at flere færdiguddannede tilskyndes at komme hurtigere ud på arbejdsmarkedet, og at ældrestyrken ikke modregnes i deres indkomst, hvis de kan og vil give en ekstra tørn på arbejdsmarkedet. Det er også positivt, at beskæftigelsesfradraget nu hæves,” siger Brian Mikkelsen.

Omvendt og beklageligvis indeholder aftalen også elementer, der ligefrem mindsker arbejdsudbuddet. Det på trods af, at Finansministeriet vurderer, at der kommer til at mangle 84.000 kolleger i Danmark i 2022.

”At hæve dagpengesatsen de første tre måneder mindsker incitamentet til at søge arbejde på områder, hvor virksomhederne i forvejen har svært ved at få ledige til at påtage sig arbejde. Det er helt enkelt den forkerte vej at gå,” siger Brian Mikkelsen.

Styrkede rammevilkår
Mens aftalen leverer utilstrækkeligt på arbejdsudbud, er det omvendt positivt, at forsknings- og udviklingsfradraget nu gøres permanent. 

”Vi skal ikke lægge skjul på, at vi havde håbet på et noget højere loft af hensyn til blandt andet forskning i grøn omstilling og sundhed. Det er postivt, at forsknings- og udviklingsfradraget nu gøres permanent. Det er godt for forskning i blandt andet grøn omstilling og sundhed, men Dansk Erhverv vil fortsat arbejde for, at loftet bliver højere,” siger Brian Mikkelsen.

God nyhed om generationsskifte
Regeringen og aftalepartierne er også enige om at nedsætte en uafhængig ekspertgruppe, der skal genbesøge muligheden for at udarbejde skematiske modeller for værdiansættelsen af virksomheder ved generationsskifte.

”Det er en god nyhed, at aftaleparterne er enige om at genbesøge generationsskiftebeskatningen. En skematisk model er ekstremt vigtig for at sikre forudsigelighed, når en virksomhed skal gennemføre et generationsskifte, siger Brian Mikkelsen.

Brian Mikkelsen konstaterer desuden, at store dele af aftalen, cirka 3,5 milliarder kroner, skal finansieres gennem en sanering af erhvervsstøtten. Det vil Dansk Erhverv følge nøje.

Kontakt

Kommunikation & Presse

Lars Ohlsen

Pressechef