Gemt

Det ser sort ud for brug af Google Analytics til egen statistik

20. januar 2022

Det østrigske datatilsyn har afgjort, at en virksomheds brug af Google Analytics er i strid med GDPR. Flere afgørelser er på vej. Den europæiske e-handelsorganisation, Ecommerce Europe, tager spørgsmålet op over for EU-Kommissionen og Google

Det østrigske datatilsyn har i en helt ny afgørelse taget stilling til en virksomheds brug af Google Analytics, som indebar, at persondata blev overført til USA på grundlag af EU-Kommissionens standardkontraktsbestemmelser. Det østrigske datatilsyn udtalte, at virksomheden ikke kunne benytte Google Analytics, da de supplerende foranstaltninger, som var blevet implementeret i tillæg til standardkontraktbestemmelserne, ikke var effektive. Det skyldes, at foranstaltningerne ikke forhindrede amerikanske myndigheder i at overvåge og få adgang til de overførte oplysninger.

Det hollandske datatilsyn, som ellers har lavet anvisning på en privatlivsvenlig indstilling af Google Analytics, behandler i øjeblikket to klager over brug af Google Analytics. En afgørelse forventes i starten af 2022.

Grund til optimisme..

  • Det er muligt at bruge cookies til egen statistik efter interesseafvejningsreglen, hvis den valgte løsning sikrer, at personoplysninger ikke overføres til usikre tredjelande, som fx USA. Læs Datatilsynets afgørelse mod Næstved kommune her
  • Problemet kan antagelig løses, hvis Google i lighed med Amazon Webservices og Microsoft beslutter og garanterer, at personoplysninger ikke føres ud af EU.
  • Problemet kan formentlig også løses, hvis det lykkes for EU-Kommissionen at lave en aftale med de amerikanske myndigheder i lighed med Privacy Shield-ordningen.

Det danske datatilsyn har udtalt, at det er vigtigt, at der er en fælles europæisk fortolkning af reglerne, og at Datatilsynet nu vil nærlæse afgørelsen fra det østrigske datatilsyn og afgørelser der måtte komme fra andre europæiske datatilsyn.

I Dansk Erhverv er vi enige i, at det er vigtigt, at der gælder de samme regler for alle europæiske virksomheder. Google Analytics er imidlertid et vigtigt værktøj for mange små og mellemstore virksomheder, og vi har derfor henvendt os til vores europæiske e-handels organisation, Ecommerce Europe, der vil tage spørgsmål op over for Google og EU-kommissionen.

Vi afventer nu afgørelsen fra det hollandske datatilsyn og en udtalelse fra Datatilsynet, samt resultatet af Ecommerce Europes drøftelser med EU-Kommissionen og Google.

Vi vil løbende holde jer orienterede om udviklingen.

Datatilsynets nyhed om den østrigske afgørelse

Kontakt

Digital Handel

Tina Morell

Chefkonsulent
Digital Handel

Carsten Rose Lundberg

Fagchef for digital handel