; ;
Gemt

Forskerskatteordningen får kortere sagsbehandlingstid

14. januar 2022

Skattestyrelsen har meddelt, at en ny procedure for forskerskatteordningen er trådt i kraft 1. januar 2022. Forventningen er, at den ny procedure vil nedbringe sagsbehandlingstiden væsentligt. Ændringerne sker på baggrund af længere tids dialog mellem Dansk Erhverv og Skattestyrelsen.

Dansk Erhverv har i et stykke tid været i dialog med Skattestyrelsen om muligheden for at nedbringe den lange sagsbehandlingstid for forskerskatteordningen. Sagsbehandlingstiden har været oppe på 16 måneder i visse tilfælde, hvilket har været særdeles kritisk for de virksomheder, der har skulle bruge arbejdskraften, og naturligvis medført, at Danmark har været mindre attraktiv at søge til som forsker og som nøglemedarbejder.

Skattestyrelsen har nu meddelt, at en ny procedure for forskerskatteordningen er trådt i kraft fra årsskiftet. Det betyder, at Skattestyrelsen fremover skal bruge færre oplysninger, når der ansøges om brug af ordningen.

Registrering i stedet for godkendelse
I stedet for en forhåndsgodkendelse skal der nu foretages en forhåndsregistrering, der følger de almindelige principper om forskudsregistrering. Det betyder, at styrelsen ved registreringen kontrollerer ansøgerens skattepligt til Danmark inden for de seneste 10 år. For ansøgere fra tredjelande kontrollerer de desuden, om der foreligger en gyldig arbejds- og opholdstilladelse.

Vi kontrollerer brugen af ordningen
Virksomheder, forskningsinstitutioner og de berørte medarbejdere skal fremover selv sikre sig, at lovgivningens øvrige betingelser for brug af ordningen er opfyldt. Skattestyrelsen vil efterfølgende kontrollere, om betingelserne er opfyldt ud fra en vurdering af risiko og væsentlighed.

Vigtigt for virksomhederne
Dansk Erhverv er meget positiv over, at Skattestyrelsen har haft stor forståelse for problematikken og er kommet med dette konstruktive forslag, der vil være en stor hjælp for de arbejdskraftshungrende virksomheder.

Kontakt

Politik og Analyse

Jacob Ravn

Advokat, souschef PA og Skattepolitisk chef
Medarbejderprofil