; ;
Gemt

Ny kvikguide om grøn markedsføring

11. januar 2022

Forbrugerombudsmandens nye kvikguide om miljømarkedsføring er et sammendrag af vejledningen om brug af miljømæssige og etiske påstande, og giver et hurtigt overblik over de væsentligste krav, der stilles, når virksomheder fx ønsker at markedsføre produkter som grønne.

 

Anvendelsen af både miljø og etiske påstande i markedsføring har over en årrække været stigende. Den grønne omstilling fylder meget, idet mange forbrugere ønsker produkter, der er mindre miljøbelastende eller bedre for klimaet, og dette afspejles i virksomhedernes markedsføring.

Markedsføringen skal holde sig indenfor rammerne af markedsføringsloven, og kravene der stilles til at undgå at vildlede forbrugerne, og dermed overtræde loven, er høje, og til tider vanskelige at navigere i.

Kvikguiden

Den nye kvikguide er en forkortet udgave af Forbrugerombudsmandens vejledning. Formålet med kvikguiden er at hjælpe virksomheder til at undgå vildledende udsagn om deres produkters miljømæssige egenskaber.

Du kan hente guiden via dette link

Virksomhederne skal kunne dokumentere deres udsagn i markedsføringen. Derfor anbefaler Forbrugerombudsmanden, at virksomhederne er så præcise som muligt, når de beskriver, hvordan et produkt udmærker sig. Lever et produkt ikke op til markedsføringen, vil der være tale om vildledende markedsføring.

Kvikguiden indeholder en række eksempler på, hvornår det kan være en overtrædelse af markedsføringsloven at skrive positivt om et produkts miljømæssige påvirkning uden at have den tilstrækkelige dokumentation.

Dansk Erhverv arbejder i forlængelse af den stigende brug af digitale salgskanaler med en guide målrettet brug af grøn markedsføring og brugeroplevelser på e-handels platforme. Guiden forventes udkomme i 1. kvartal 2022, og vil løbende blive opdateret med nye cases og vejledning.

Stigning i klager over greenwashing

Forbrugerombudsmanden oplever en stigning i klager over vildledende markedsføring på dette område, såkaldt ”greenwashing”, hvor fx produkter ikke har de positive miljømæssige egenskaber, der fremhæves i markedsføring. Med finansloven for 2022 er der afsat 28 mio. ekstra til Forbrugerombudsmanden for bl.a. at styrke indsatsen mod greenwashing.

Forbrugerombudsmanden har i mange år haft fokus på emnet og udgav første vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande i 2014, som seneste er opdateret i 2017 i forbindelse med revision af markedsføringsloven.

Revision af vejledningen

For at hjælpe virksomhederne til at efterleve reglerne har Forbrugerombudsmanden i første omgang udgivet ”Kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring” og herudover bliver Forbrugerombudsmandens ”Vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande i markedsføring mv.” revideret i løbet af 2022.

Dansk Erhverv ser frem til, at arbejdet med revideringen af vejledningen begynder, idet der er behov for en mere tidssvarende fortolkning af reglerne på området, samt langt flere eksempler, der kan guide virksomhederne, når markedsføringen skal udformes.

Læs mere hos Forbrugerombudsmanden

Kontakt

Handel

Martin Jørgensen

Advokat, chefkonsulent
Medarbejderprofil