Gemt

Sebastian Allerelli og Safe Online vil gøre persondata mere simpelt for borgere og virksomheder

I denne artikel kan du møde Sebastian Allerelli, COO og Founder i virksomheden Safe Online. Her fortæller han blandt andet om, hvad borgere og virksomheder kan bruge app'en PrivacyWallet til, og hvordan Safe Online realiserer sit endemål i den nærmeste fremtid.

Nyhed

17. januar 2022

I et digitaliseret samfund kan det være svært at gennemskue sine digitale fodaftryk: Hvem har mine persondata? Hvordan håndterer man som virksomhed persondata? Safe Online har sat sig for at gøre persondata enklere og mere håndgribeligt for borgerne og virksomhederne

imageq2z5o.pngSebastian Allerelli, Founder og COO i Safe Online.

Persondata skal være nemmere for borgerne
Hvordan kan man gøre GDPR mere vedkommende og simpelt for den gængse borger? Det var et helt centralt spørgsmål for Sebastian Allerelli, som førte til etableringen af virksomheden Safe Online. I dag har virksomheden knap fem år på bagen, og siden begyndelsen har målet været at gøre persondata nemmere for borgerne, der afgiver persondata, og for virksomhederne, der modtager persondata.

”Vores app kalder vi PrivacyWallet. Den scanner borgerens e-mails og opsporer brugerens kommunikation med virksomheder. Derefter laver app’en en risikovurdering, som brugeren præsenteres for. Det giver muligheden for, at man kan få ryddet op. På et minut kan app’en spore, hvilke virksomheder, der har ens data, og det er ofte noget, vi oplever et ”hold da op” over,” siger Sebastian Allerelli og fortsætter:

”Vi forsøger at smelte forbrugeren og virksomhederne sammen. Men vi er ikke aktivister, og vi ønsker ikke, at alt data skal slettes. Vi ønsker, at det skal foregå mere transparent. Vi ønsker at gøre kommunikationen mere simpel, og at det skal være lettere for virksomheder at efterspørge data fra dig, og det skal være nemmere for dig at afgive og få kontrol over dine data. Vi har mistet overblikket, når det kommer til data, og det er det overblik, vi ønsker at skabe.”

Virksomheder kan nu klæde sine medarbejdere på til arbejdet med persondata
For Safe Online og Sebastian Allerelli oplever man en stigende efterspørgsel fra danske virksomheder efter at uddanne og ruste medarbejdere til håndteringen af persondata. Derfor har Safe Online bygget videre på app’en, således at den også henvender sig til virksomheder:

”PrivacyWallet henvender sig allerede nu til virksomheder. Netop fordi arbejde og privatliv for mange smelter sammen, og medarbejderes digitale fodspor kan udgøre en større eller mindre sikkerhedsrisiko for virksomheden. Derfor er det i alles interesse at reducere det digitale fodaftryk,” siger Sebastian Allerelli og fortsætter:

”Som en del af app’en, giver vi ét tip om dagen, der lærer brugeren noget nyt om data. Det kunne for eksempel være tips omkring phishing emails eller læring af forskellige typer af data, så medarbejderen lærer at spotte ting i sin arbejds- eller privatmail, der kan kompromittere en. Vi laver en sektion, der nok kommer til at hedde ’Insights’. Her kan man skrive sig op til at få tips eller deltage i ’challenges’, hvor man kan udfordre sig selv og få viden om forskellige elementer, der vedrører privacy. Dette er nok klart i slutningen af 1. kvartal i 2022.”

I 2022 bliver endemålet til virkelighed
Selvom Safe Online har eksisteret i en årrække, er det først i løbet af 2022, at virksomhedens endemål for alvor bliver til virkelighed. Indtil nu har fokusset nemlig primært været centreret om at skabe solide og stabile produkter.

”Fremadrettet ønsker vi at sætte strøm til den data, man har. Det kan være dit pas, dine årsopgørelser, dine skatteinformationer, din straffeattest eller andet, hvor vi vil gøre det muligt for borgeren, at proppe sine data ned i ens PrivacyWallet. Her vil det blive muligt, at virksomheder kan anmode om borgerens data og dernæst kan borgeren ’swipe’ og dele sin persondata på samme måde som MobilePay,” fortæller Sebastian Allerelli og uddyber med et eksempel på det:

”Et eksempel kunne være ved ansættelse af nye medarbejdere. Her kan en virksomhed anmode en kommende medarbejder om CPR-nummer, kontoinformationer, straffeattest eller andet relevant for ansættelsen. Personen kan ’swipe’ og acceptere anmodning og på den måde dele den ønskede data med fuld samtykke og kvittering for adgang til data. Denne funktion er vores slutmål, og det bliver allerede lanceret i medio 2022,” afslutter Sebastian Allerelli.

imageyua9.png

PrivacyWallet er gratis og kan downloades fra Apple Store og Google Play store.

imageiqq9.pngimage665xn.png

Kontakt

Rådgivning & Videnservice

Janus Sandsgaard

Digitaliseringspolitisk fagchef
Medarbejderprofil