; ;
Gemt

Spørgsmålet om brug af Google Analytics til simpel statistik er stadig uafklaret

13. januar 2022

Dansk Erhverv har drøftet med Datatilsynet, hvorvidt Google Analytics kan anvendes til simpel statistik uden samtykke. Flere spørgsmål skal afklares, inden vi kan give et bud på, om det kan gøres lovligt

Vi har holdt et godt og konstruktivt møde med Datatilsynet, som har nikket til de undersøgelser der skal udføres for at undersøge brugen af GA. Vi fået nogle gode råd og forslag til, hvad vi bør undersøge og få klarlagt, inden vi tager endelig stilling til, om Google Analytics vil kunne anvendes til simpel statistik.

Det er navnlig Googles rolle i forbindelse med behandling af personoplysninger og spørgsmålet om en eventuel overførsel af personoplysninger til USA, der skal undersøges.

Baggrund

Når Google Analytics anvendes til simpel statistik, behandler den dataansvarlige en IP-adresse, hvor sidste oktet er fjernet. Der sættes også et cookie ID. Det er personhenførbare oplysninger, og derfor skal reglerne i GDPR overholdes.

Det er vores foreløbige antagelse, at Google har en rolle som databehandler, når Google Analytics anvendes til simpel statistik. Det skal undersøges nærmere. Endvidere skal det undersøges, om reglerne for overførsel af personoplysninger til 3. land kan overholdes.

Læs vores tidligere nyhed her.

Kontakt

Digital Handel

Tina Morell

Chefkonsulent
Digital Handel

Carsten Rose Lundberg

Fagchef for digital handel
Medarbejderprofil