Gemt

Vi søger repræsentanter til uddannelsesudvalg på erhvervsskoler

25. januar 2022

Dansk Erhverv udpeger virksomhedsrepræsentanter til en lang række lokale uddannelsesudvalg på erhvervsskolerne, og der er i denne tid flere ledige poster.

 

Dansk Erhverv udpeger virksomhedsrepræsentanter til en lang række lokale uddannelsesudvalg på erhvervsskolerne, og der er i denne tid flere ledige poster. Det skyldes, at nogle af repræsentanterne ikke fortsætter i udvalgene efter periodens udløb den 31. april 2022.

Hvis din virksomhed uddanner elever eller på anden vis bruger den lokale erhvervsskole, kan der derfor være mulighed for at deltage i arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg. Dansk Erhverv dækker en større mængde fagområder inden for erhvervsuddannelser og efteruddannelse, herunder kontor, handel, transport, fødevarer, turisme, IT og meget andet.

Hvad laver et uddannelsesudvalg?
De lokale uddannelsesudvalg rådgiver skolen i spørgsmål om de uddannelser, som skolen udbyder. De medvirker samtidig til at formidle kontakt og samarbejde mellem skolen og det lokale arbejdsmarked. Udvalgene er sammensat af repræsentanter fra det lokale erhvervsliv og arbejdstagerorganisationer. Derudover udpeger skolen en ledelses- og lærerrepræsentant som tilforordnes udvalgene.

Er du interesseret?
Hvis du er interesseret i at deltage mere aktivt i uddannelsesarbejdet, er du meget velkommen til at kontakte os i Dansk Erhverv for en snak om arbejdet og mulighederne på den lokale erhvervsskole som din virksomhed bruger.

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Rikke Alberte Scheel Sinding

Uddannelsespolitisk konsulent