; ;
Gemt

Bekymrende at færre unge bliver optaget på en uddannelse

28. juli 2022

Efter to år med corona og med et arbejdsmarked der er glohedt, så er der historisk få unge, der har appetit på at tage en videregående uddannelse. Det vækker dybe panderynker hos Dansk Erhverv, da erhvervslivet har stor mangel på uddannet arbejdskraft.

”Manglen på arbejdskraft er et af de altoverskyggende problemer for dansk erhvervsliv. Vi er derfor meget bekymrede over, at færre unge bliver optaget på en uddannelse,” siger Mads Eriksen Storm, uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv.

Stort fald på lærer, pædagog og sygeplejerske
I forhold til 2019 er optaget på pædagog faldet 15 pct. Sygeplejerske er faldet 18 pct. og folkeskolelærer 11 pct.

”Det her er rigtigt triste nyheder for vores velfærdssamfund. Vi er i det private erhvervsliv dybt afhængige af gode daginstitutioner og skoler samt et velfungerende sundhedsvæsen. Det bliver meget vanskeligt at sikre i fremtiden med så få optagne på så vigtige uddannelser,” siger Mads Eriksen Storm.

På universiteterne er faldet størst, der hvor beskæftigelsen er mindst
Der er udfordringer med beskæftigelsen på humaniora, men også på en række naturvidenskabelige uddannelser. Det er også på disse uddannelser, hvor optaget er faldet mest. Humaniora er faldet med 13 pct. siden 2019, og naturvidenskab er 9 pct. Beskæftigelsen er til gengæld god for samfundsvidenskab og teknisk videnskab, som er faldet med 5 og 7 pct. siden 2019.

”Det er trods alt en trøst, at det er de områder, der er mest udfordrede på arbejdsmarkedet, hvor faldet i optaget også er størst,” siger Mads Eriksen Storm.

På samme måde er det også de universiteter, der har den bedste beskæftigelse, som har haft den bedste udvikling i optaget, således har CBS, DTU, IT-Universitetet samt Københavns Universitet og Aarhus Universitet stort set samme optag som i 2019, mens der er store fald på Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og ikke mindst RUC, der har optaget 31 pct. færre studerende end i 2019.

”Heldigvis holder de universiteter, der har den bedste beskæftigelse også skindet på næsten, mens de universiteter, der har problemer med ledigheden også optaget færre. Vi mangler unge, og derfor skal vi også prioritere langt skarpere i forhold til fremtidens udbud af uddannelser,” siger Mads Eriksen Storm.

Flere kvinder læser it
It-området er et af de områder, hvor erhvervslivet i størst omfang mangler arbejdskraft. Optaget på it-uddannelserne er kun faldet 2 pct. En glædelig nyhed er dog, at næsten hver tredje optage er kvinde, hvilket er en stigning 5 procentpoint ift. 2019.

”Digitalisering er en af de største forandringskræfter i vores samfund. Digitale løsninger får større og større betydning for vores hverdag. Det er derfor også afgørende, at fremtidens koder skrives af både mænd og kvinder. Derfor er det positivt, at stadigt flere it-studerende er kvinder,” siger Mads Eriksen Storm.

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Mads Eriksen Storm

Uddannelses- og forskningspolitisk chef
Medarbejderprofil